Rahoitustahot

Kylätalon energia- ja jätevesiremontin kannalta olennaiset rahoitustahot ovat EU-rahoitusta myöntävät paikalliset toimintaryhmät, Kotiseutuliiton korjausavustus sekä ELY-keskuksen jakama energiatuki. ELY-keskuksen rakennusperinnön hoitotuki ja Museoviraston ennaltamisavustus on tarkoitettu rakennuksen säilyttämiseen.

Riippumatta siitä millainen remontti on suunnitteilla, kannattaa ensimmäiseksi ottaa yhteyttä oman alueen leader-toimintaryhmään. Toimintaryhmät auttavat kylien kehittämiseen tähtäävien hankkeiden kanssa ja neuvovat käynnistämisessä ja toteutuksessa. Toimintaryhmään on hyvä olla yhteydessä jo ennen tarkemman remonttisuunnittelun aloittamista, sillä myös suunnitteluun on mahdollista saada tukea. Toimintaryhmä opastaa rahoituksen haussa ja on ensisijainen rahoituslähde energia- ja jätevesiremonteissa.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahaston hankkeita varten laadittu Hanketoimijan käsikirja on oiva apuväline tueksi toimintaryhmien rahoittamien projektien rahoituksen hakemiseen ja hankkeiden toteutukseen.

Tässä on koottuna kylätalon kunnostukseen tukirahoitusta myöntävät tahot. Rahoitustahoa klikkaamalla pääset heidän kotisivuilleen, josta löydät tarkempia hakuohjeita ja hakemusasiakirjoja. Tarkempia tietoja eri rahoituksista löytyy myös Kylätalot kuntoon –hankkeessa julkaistusta rahoitusoppaasta.
 

RAHOITUSTAHO

MIHIN TARKOITUKSEEN

HAKUAJAT

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

Toimintaryhmät:

 

 

 

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Kylätalon toiminnan kehittämissuunnitelmaan tai remontin yleissuunnitelmaan

Jatkuva haku

Maks. 90 %

Yleishyödyllinen investointihanke

Kylän yhteisten rakennusten rakentamiseen, korjaamiseen ja laajentamiseen tai yhteisten koneiden, laitteiden tai käyttöoikeuksien hankkimiseen yhteisiä tiloja tai alueita varten. Soveltuu myös energia- ja jätevesiremonttien rahoitukseen

Jatkuva haku

Maks. 75 %

Ely –keskus:

 

 

 

 

Rakennusperinnön hoitoavustus

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä

Jatkuva haku

Harkinnanvarainen

Energiatuki

Energiansäästöä ja energiankäyttöä tehostaviin katselmushankkeisiin, Energiatehokkuussopimuksiin liittyvät säästöinvestointihankkeet sekä Uusiutuvien energian lähteiden käyttöä edistävät investointihankkeet

Jatkuva haku

Harkinnanvarainen

Kotiseutuliitto:

Seurantaloavustus

Seurantalojen kulttuurihistoriallisen arvon, rakennusteknisen kunnon ja toimivuuden säilyttämiseen, ylläpitämiseen ja parantamiseen

Syyskuun loppuun

mennessä

Harkinnanvarainen

Museovirasto:

Rakennuksen entistämisavustus

Valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin

Lokakuun loppuun

mennessä

Harkinnanvarainen