Talon kunto

Rakennuksen kunnon kartoitus on jokaisen korjausprojektin lähtökohta. Myös energia- ja jätevesiremontin käynnistämisen perusedellytyksenä on, että talo on riittävän hyvässä kunnossa. Jätevesijärjestelmän uusiminen ei ole tärkeysjärjestyksen kärjessä, jos samaan aikaan keittiön katosta tulee sadevesi sisään. Ensin on hoidettava rakennuksen käytön ja säilymisen kannalta kiireellisimmät asiat kuntoon.

Pirkanmaan maakuntamuseon perinnerakennusmestari Tapani Koiranen ohjeistaa Hyvä tästä vielä tulee -kirjassa toimenpiteiden tärkeysjärjestyksestä näin: "Kiireellisin korjauskohde on aina vuotava katto, seuraavana routivat perustukset." Kun nämä ovat kunnossa, voidaan miettiä seuraavia askeleita. Energia- ja jätevesiremontit tulevat ajankohtaisiksi vasta kun kylätalo on käyttökunnossa ja aktiivisessa käytössä.

Kuntoarvio

Jos talo on ollut oman porukan hallinnassa jo pitkään, on varmasti ehtinyt muodostua käsitys talon kunnosta ja kiireellisimmistä toimenpiteistä. Kuntoarvion ja siihen perustuvan pitkän tähtäimen kunnostussuunnitelman teettäminen ulkopuolisella on suositeltavaa mutta perusteellisesti tehtynä ei myöskään aivan ilmaista. Rajallisten rahallisten resurssien kanssa on harkittava tarkkaan, mihin ne kohdistaa, mutta jos omasta väestä ei löydy rakennusalan ammattilaisia tai riittävää kokemusta, on arvion ja suunnitelman tekeminen paikallaan. Tekemällä vääriä asioita väärässä järjestyksessä hukataan nopeasti suunnittelussa säästetyt eurot.

Selkeä pitkän aikavälin korjaus- ja kunnossapitosuunnitelma myös helpottaa toimien budjetointia. Sen avulla voidaan päättää mihin toimenpiteisiin resursseja on järkevintä kohdistaa. Se myös toimii tukena ulkopuolisen rahoituksen hakemisessa.

Pirkanmaan alueella Tapani Koiranen tekee pyynnöstä maksuttoman tarkastuskäynnin vanhoihin saneerauskohteisiin. Hän arvioi rakenteita purkamatta rakennuksen kunnon ja saneeraustarpeet sekä määrittelee tarkempaa kuntotutkimusta vaativat kohteet. Tämä antaa hyvän lähtökohdan myös energia- ja jätevesiremonttien suunnitteluun.

Perinnerakennusmestari Tapani Koiranen
Puhelin (03) 56565136
Matkapuhelin 040 559 9271

Maakuntamuseon sivuilta löytyy vinkkejä myös omatoimiseen rakennuksen kunnon arviointiin:

http://www.tampere.fi/ekstrat/vapriikki/maakun/ostajan_opas/