Kokemuksia kylätaloilta

Kokemuksia luvassa kesän 2011 aikana.