Lämmitysratkaisut

Lämmitys- ja energiaosiossa keskitytään kylätalojen lämmityksen erityisvaatimuksiin ja annetaan vinkkejä sopivan järjestelmän valintaan. Tavoitteena on ollut koota hyödyllisiä linkkejä energiamuotojen vertailuun ja oman talon vaatimusten sekä nykyisen järjestelmän toimivuuden arviointiin. Lisäksi sivuille on kerätty esimerkkejä, miten asia on ratkaistu niin hankkeessa mukana olevilla kuin muilla asiaan tarttuneilla kylätaloilla.