Esimerkkejä

Kylätalot kuntoon -hankkeen aikana mukaan lähteneistä taloista hankerahoitusta saneerauksiin hakivat Pukara, Västilä ja Viljakkala. Hakemukset laitettiin pääasiassa toimintaryhmille mutta Västilän maalämpöhanketta varten tehtiin ELY:n energiatukihakemus.