Oppaat ja julkaisut

Hankkeessa koostetaan ja julkaistaan kylätalon kunnostuksessa opastavaa ja kyläyhdistyksiä auttavaa materiaalia, jotka kerätään tälle sivulle.

Syksyllä 2010 toteutettiin yrityskartoitus, jonka tavoitteena oli selvittää kylätalojen toimintaympäristöä, miten ne hyödyntävät lähialueiden yrityksiä ja millaista yhteistyötä kylätalon ja yritysten välillä on. Samalla pyrittiin keräämään tietoa millaisia remontoinnissa huomioitavia toiveita ja tarpeita kylätaloja toiminnassaan käyttävillä yrityksillä on.

Keväällä 2011 valmistui Rahoituskanavia kyläntalon kunnostushankkeeseen -opas. Oppaaseen koottiin ulkopuoliset tahot, joilta voi hakea rahoitusta kylätalon remontointiin.

Syyskuussa 2011 julkaistaan Kylätalot kuntoon -opas, joka opastavaa kylätalon energia- ja jätevesiasioiden ajanmukaistamiseen tähtäävän remontin suunnittelussa ja toteutuksessa, antaa vinkkejä sopivien järjestelmien valintaan ja esimerkkejä kylätaloilla toteutetuista projekteista ja ratkaisuista.