Omarahoitus

Kaikissa kunnostushankkeissa tukimuodosta riippumatta tarvitaan aina vaihteleva määrä omaa rahaa. Tästä syystä heti kunnostukseen ryhtymistä suunniteltaessa kannattaa arvioida mihin omat rahkeet riittävät ja miettiä mistä lisärahoitusta voisi lähteä hankkimaan.

Yksityiseksi rahoitusosuudeksi katsotaan esimerkiksi:

  • remonttiin käytetty toteuttajan oma varallisuus (mikäli toteuttaja on yksityinen taho)
  • remonttiin käytetty pankkilaina
  • remonttiin sponsoreilta kerätty rahoitus
  • pääsymaksut, myyntisaamiset ja lukuisilla muilla keinoilla koottu raha

Talkoot

Rahallista osuutta voi kuitata myös hankkeen hyväksi tehdyllä talkootyöllä. Harva talo pystyy toteuttamaan kaiken ostotyönä, joten innokas talkooporukka onkin ensiarvoisen tärkeä kunnostusprojektin onnistumiseksi. Talkootyölle määrätty tuntihinta on kuitenkin alhainen, joten tästäkin syystä talkootunteja on hyvä kerryttää mahdollisimman paljon. Talkootyöstä kannattaa laatia suunnitelma remontin suunnittelun yhteydessä, ja esimerkiksi toimintaryhmiltä haettavassa rahoituksessa tällainen vaaditaankin hakemuksen liitteeksi.

Omarahoitusosuuden kerääminen

Jos mahdollista, kannattaa omarahoitusosuuden kerääminen aloittaa jo ennen hankkeen aloittamista. Rahaa voi toki kerätä vielä hankkeen kestäessäkin mutta toteutukseen on helpompi lähteä turvallisin mielin kun omarahoitus on jo valmiiksi plakkarissa. Omaa rahaa voi kerätä ennakolta erilaisilla tapahtumilla, retkillä, myyjäisillä, arpajaisilla tai vaikkapa klapikaupalla. Konstit ovat monet ja rajana luovuudelle on oikeastaan vain kekseliäisyys ja mielikuvitus.

Yksityisen rahoituksen määrä ja ehdot riippuvat siitä, millaisesta hankkeesta on kyse ja mikä taho tukea myöntää. Toimintaryhmien kautta haettavissa tuissa rahoitusosuudet ovat keskimäärin suurimmat suhteessa hankkeiden kustannuksiin. Näiden tukien yhteydessä omarahoituksen toteutuminen on kuitenkin määriteltävä varsin tarkasti jo tuen hakuvaiheessa. Muiden tahojen kohdalla ehdot ovat väljemmät mutta rahoitusosuudet ovat myös yleensä pienemmät.