Rahoituksen hakeminen

Jokaisella rahoittajalla on omat ohjeensa ja tukiehtonsa, joita on syytä selvittää tarkemmin suoraan rahoittajalta. Muutama yleinen nyrkkisääntö:

  • Paikallinen toimintaryhmä on hyvä paikka aloittaa rahoitusmahdollisuuksien kartoitus
  • Tiedustele vaihtoehtojen soveltuvuus rahoittajilta ennen hakemuksen laatimista
  • Rahoitushakemus vaatii suunnitelman projektista ja mahdollisesti myös työvaiheista
  • Eri toimenpiteitä kannattaa yhdistää järkeväksi kokonaisuudeksi
  • Ei kannata kuitenkaan kerätä liikaa yhden hankkeen alle, tällöin hanke paisuu helposti liian massiiviseksi
  • Hankkeen toimenpiteiden on oltava tarpeellisia ja toteutuskelpoisia
  • Kustannusten ja rahoitussuunnitelman on oltava realistisia

Hanketuen maksaminen

Kustannuksia ja rahoitusta mietittäessä on hyvä pitää mielessä, että hanketuki maksetaan yleensä jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Toteuttajalla on siis oltava varallisuutta kustantaa kaikki menoerät ja edellytykset odottaa hankerahoituksen maksua mahdollisesti useita kuukausia. Yksi vaihtoehto on kattaa ennen maksatusta kertyvät kustannukset yhdistyksen ottamalla pankkilainalla, joka maksetaan pois kun rahoitus saadaan toteuttajan tilille.

On myös hyvä huomata, että esimerkiksi toimintaryhmiltä saatavan rahoituksen ehtona on, että vain rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen syntyneet kustannukset ovat tukikelpoisia. Ennen tukipäätöstä hanketta voi toteuttaa mutta tällöin se tehdään omalla riskillä.

Rahoitusta voidaan hakea remontin eri palikoille useammalta eri taholta.