Tiedotus

Ahkera ja riittävän laaja tiedottaminen on tärkeä osa onnistunutta projektia. Se auttaa niin remonttiprojektin aloittamisessa ja porukan aktivoimisessa kuin remontin toteutuksen etenemisessäkin.

Vinkkejä tiedottamiseen

Tiedotus on syytä aloittaa heti ideointivaiheessa ja tehdä riittävän laajasti niin oman yhdistyksen väelle kuin talon muillekin käyttäjille ja lähialueiden väelle. Näin asiasta kiinnostuneet saavat tiedon ajoissa ja voivat halukkuutensa mukaan vaikuttaa ratkaisuihin. Osallistuminen projektin suunnitteluun kannustaa osallistumaan myös sen toteutukseen. Viesti kulkee suusta suuhunkin mutta kaiken olennaisen tiedon tulee olla saatavilla myös julkisesti. Kun kaikille on tarjolla tietoa siitä mitä ollaan tekemässä, vältetään turhaa eripuraa eikä synny mielikuvaa, että sisäpiiri siellä taas puuhaa jotakin keskenään.

Käteviä välineitä tiedotukseen ovat perinteiset kylätalon ja lähikauppojen ilmoitustaulut, infokirjeiden ja talkookutsujen jakaminen lähialueiden postilaatikoihin, talon omat verkkosivut, sähköposti, puhelin sekä mediatiedotteet. Talon käyttäjien mielipiteet kannattaa kuunnella tarkasti ja järjestää alkuvaiheessa esimerkiksi avoimia suunnittelupalavereja.

Aina auttaa, jos onnistuu luomaan hyvät suhteet oman alueen paikallislehteen. Sitä kautta tieto leviää kätevästi ja julkisuus auttaa esimerkiksi tilaisuuksien järjestämisessä. Siitä ei ole haittaa myöskään omarahoituksen keräämisessä.