Ikkunaremontti

Ikkunoiden kautta karkaava lämpö on noin viidesosa koko rakennuksen lämmitysenergiahäviöstä. Vanhojen ikkunoiden vaihtaminen uusiin, paremman lämmönläpäisykertoimen eli U-arvon omaaviin, voi tuntua luontevalta ratkaisulta mutta tässäkin kannattaa käyttää harkintaa. "Huononkaan U-arvon omaavaa ehjää ikkunaa ei kannata vaihtaa paremman U-arvon omaavaan. Siinä puhutaan äkkiä yli 20 vuoden takaisinmaksuajasta", toteaa tekniikan tohtori Jussi Mattila Rakennuslehdessä.

Parempi ratkaisu on säilyttää rakennuksen alkuperäiset ikkunat mikäli ne ovat kunnostuskelpoiset. Vanhat ikkunat ovat osa rakennuksen ilmettä. Lisäksi ne on aikoinaan yleensä tehty parhaasta ja kestävimmästä puusta. Vanhojen ikkunoiden energiataloutta voidaan parantaa kunnostamalla, tilkitsemällä ja tiivistämällä ikkunaa perinteisin menetelmin.

Erittäin hyvä ohjeistus ikkunoiden kunnostukseen löytyy Museoviraston korjauskortistosta: Ikkunan korjauskortti.

Rakennusperintö-sivustolla on myös hyödyllinen artikkeli ikkunaremonttia suunnittelevalle.