Lähtötilanne ja suunnittelu

Nykyinen lämmitysjärjestelmä, lämmitysenergian kulutus ja talon käyttö ovat energiaremontin suunnittelun lähtökohdat. Parhaiten soveltuva ratkaisu on näistä lähtökohdista tehty yksilöllinen kompromissi, eikä yleispäteviä ohjeita voi antaa.

Lämmitysratkaisun tulee perustua nykyisen järjestelmän kuntoarvioon sekä ammattilaisen tekemään analyysiin järjestelmän ominaisuuksista ja kehittämismahdollisuuksista. Energiankulutusta voidaan usein pienentää ilman merkittäviä kustannuksia parantamalla olemassa olevan järjestelmän käyttöä, säätöä ja huoltoa.

Laskurit

Eri lämmitysratkaisuja voi vertailla myös netistä löytyvien laskurien avulla. Niistä saa ainakin suuntaa antavaa ideaa mahdollisesti soveltuvista ja kustannustehokkaista ratkaisuista.

Biohousing-hankkeessa tehty laskuri, vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien kustannusten vertailuun.

Pistokkeen laskuri, maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuajan arviointiin.

Metsäkeskuksen laskuri, eri energiamuotojen hintojen vertailuun.