Energiavaihtoehdot

Vanha sähkö- tai öljylämmityssysteemi voi olla edelleen täysin käyttökelpoinen, ja uusimisen kustannushyödyt kannattaakin arvioida tarkoin. Tässä esitellään lisäksi muutamia uusiutuviin energialähteisiin perustuvia tai muuten ekologisia, energiaa säästäviä ratkaisuvaihtoehtoja ja arvioidaan niiden soveltuvuutta kylätaloille.