PIRKANMAAN ILMASTOVIISAS KYLÄVERKOSTO -HANKE 2022-2023

Maaseudun kehittäjien maakunnallisessa työnjaossa ilmasto-, asumis- ja ympäristökysymykset sopivat tulevaisuuteen katsovan kylätoiminnan repertuaariin. Suomessa tehtiin syyskuussa 2021 päätös siitä, miten Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. On luontevaa kysyä: mitä kaikkea valittu ilmastopoliittinen linja tarkoittaa kylien maaseudulla?

Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto -hankkeen tarkoituksena on Pirkanmaan maaseudun ja kylien ilmastopoliittisen tietoisuuden täsmentyminen ja levittäminen. Hankkeessa maaseutua kehittävien järjestöjen keskinäiset ympäristöpoliittiset roolit selkeytyvät toisiaan täydentäviksi ja jäsentyvät verkostoksi, jolloin koko verkoston ilmastotyö saa lisää tehoa. Ilmastoviisaalla verkostotyöllä tavoitetaan uusia toimijoita, uusia ikäryhmiä ja uusia asukasryhmiä.

Hankkeen avulla tuotetaan uutta maaseutuspesifiä ilmastotietoa, jolla kyläverkoston välityksellä vaikutetaan yleiseen mielipiteeseen ja Pirkanmaan ilmastotyöhön. Hankkeen vaikuttamistyötä tukevat erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet (mm. Kyläparlamentti ja Ilmastowebinaari) sekä hankkeessa tuotettu materiaali (mm. loppujulkaisu). Hankkeessa tehdään myös tutkimusyhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa opinnäytetöiden muodossa. Tärkeä osa hankkeen toteutusta on viestintä. Viestinnän merkitys korostuu verkoston kokoamisessa ja vakiinnuttamisessa sekä tiedonvaihdossa ja mielipiteisiin vaikuttamisessa. Hanketta varten on jo perustettu Ilmastoviisas Pirkanmaa -blogi.

Hankkeen toiminta-alue on koko Pirkanmaa, 23 kuntaa. Kohderyhmänä ovat kaikki Pirkanmaan maaseudun asukkaat, nimenomaan asukasroolissaan. Välillisesti Pirkanmaan maaseudun täsmentyvästä ilmastoroolista hyötyy koko maakunta, koska maakunnan resilienssi eli muutosjoustavuus paranee ja elinvoima vahvistuu. Hanke on kaksivuotinen (24 kk) ja se toteutetaan ajanjaksolla 1.1.2022-31.3.2024. Hankkeen on rahoittanut Pirkanmaan ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Ilmastohankkeen yhteydenotot: hankevetäjä Kirsi Oesch, p. 040 615 9360, kirsi.oesch@pirkankylat.fi

_______________________________________________________________________________

Tilaisuudet ja tallenteet:

Tutkimuksien julkaisutilaisuus Oikeudenmukaisuus, maaseutu ja ilmasto 12.4.202

Linkki talleenteeseen: www.youtube.com/watch?v=_PGC_oNO9G0

Esitykset:
Oikeudenmukaisuus maatalousluonnon monimuotoisuus- ja ilmastonmuutoskeskustelussa Ella Turunen, Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen pro gradu- tutkielma

Maaseudulla asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen Ruth Keisala, ympäristötekniikan diplomityö

Ilmastodiskurssit harvaan asutulla maaseudulla –  tapaustutkimus Pirkanmaalta Saga Valtonen Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen pro gradu- tutkielma

 Webinaari: ”Virtaa auringosta taloon” 22.2.2023

Energiayhteisöt ja aurinkosähkö Lähienergia 2023-02-22-1  Tapio Tuomi, Suomen Lähienergialiitto

Ekokumppanit – esitys 22.2 Janne Kauppinen, Ekokumppanit

Sähköyrittäjä Sami Seisen kokemukset auton akkujen käytöstä Sami Seise, Sähköpalvelut Seise Pälkäne

Martti Seppälän kokemukset aurinkovoimalasta Martti Seppälä, Maanviljelijä Kangasala

Webinaari: ”Maalla asuminen on ilmastoteko” 7.12.2022

Asumisen filosofiaa / Juha Kuisma, Pirkan Kylät ry

Vanhojen talojen kierrätys pelastaa maaseudun / Kirsi Oesch, Pirkan Kylät ry

WEBINAARIN TALLENTEESEEN PÄÄSET TÄSTÄ!

Ilmastoseminaari UKK-instituutilla Tampereella 23.11.2022

Tilaisuuden alustukset:

Agroekologinen symbioosi maaseutujen ja ruokajärjestelmän kestävyysmuutoksen perustaksi / Juha Helenius, professori, Ruralia-instituutti

Yhteiskuntamme öljyn jälkeen / Antti Salminen, professori, Taideyliopisto Uniarts

Biokaasu ja aurinkoenergia maatilalla / Juha Hiitelä, energia-asiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi

Lisäksi kuultiin Tampereen yliopiston kahden opiskelijan esitykset opinnäytetöistään:

Maaseudulla asumisen hiilijalanjälki ja hiilijalanjäljen pienentäminen / Ruth Keisala, Tampereen yliopisto

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja ilmastokeskustelun merkitys pirkanmaalaisille maanviljelijöille / Ella Turunen, Tampereen yliopisto