PIRKANMAAN ILMASTOVIISAS KYLÄVERKOSTO -HANKE 2022-2024

Maaseudun kehittäjien maakunnallisessa työnjaossa ilmasto-, asumis- ja ympäristökysymykset sopivat tulevaisuuteen katsovan kylätoiminnan repertuaariin. Suomessa tehtiin syyskuussa 2021 päätös siitä, miten Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. On luontevaa kysyä: mitä kaikkea valittu ilmastopoliittinen linja tarkoittaa kylien maaseudulla?

Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto -hankkeen tarkoituksena on Pirkanmaan maaseudun ja kylien ilmastopoliittisen tietoisuuden täsmentyminen ja levittäminen. Hankkeessa maaseutua kehittävien järjestöjen keskinäiset ympäristöpoliittiset roolit selkeytyvät toisiaan täydentäviksi ja jäsentyvät verkostoksi, jolloin koko verkoston ilmastotyö saa lisää tehoa. Ilmastoviisaalla verkostotyöllä tavoitetaan uusia toimijoita, uusia ikäryhmiä ja uusia asukasryhmiä.

Hankkeen avulla tuotetaan uutta maaseutuspesifiä ilmastotietoa, jolla kyläverkoston välityksellä vaikutetaan yleiseen mielipiteeseen ja Pirkanmaan ilmastotyöhön. Hankkeen vaikuttamistyötä tukevat erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet (mm. Ilmastowebinaari ja Kyläparlamentti, jotka toteutetaan vielä vuoden 2024 aikana) sekä hankkeessa tuotettu materiaali (mm. loppujulkaisu). Hankkeessa tehdään myös tutkimusyhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa opinnäytetöiden muodossa. Tärkeä osa hankkeen toteutusta on viestintä. Viestinnän merkitys korostuu verkoston kokoamisessa ja vakiinnuttamisessa sekä tiedonvaihdossa ja mielipiteisiin vaikuttamisessa. Hanketta varten on jo perustettu Ilmastoviisas Pirkanmaa -blogi.

Hankkeen toiminta-alue on koko Pirkanmaa, 23 kuntaa. Kohderyhmänä ovat kaikki Pirkanmaan maaseudun asukkaat, nimenomaan asukasroolissaan. Välillisesti Pirkanmaan maaseudun täsmentyvästä ilmastoroolista hyötyy koko maakunta, koska maakunnan resilienssi eli muutosjoustavuus paranee ja elinvoima vahvistuu. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.1.2022-30.9.2024. Hankkeen on rahoittanut Pirkanmaan ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Ilmastohankkeen yhteydenotot:

Jani Hanhijärvi – p. 040 197 8231 – info@pirkankylat.fi

 

 

Hankkeen tilaisuudet ja tallenteet:

 

Hankkeessa on järjestetty kolmisenkymmentä kylien ilmastotilaisuutta ympäri Pirkanmaata. Niissä on jaettu mielenkiintoista tilastotietoa mm. kylien väestörakenteeseen, asumiseen ja ilmastoon liittyvistä asioista. Alta voit ladata Kuhmalahden, Jäminkipohjan, Alaskylän, Eräjärven ja Päijälän kylien esitykset.

 

Kuhmalahti, Kangasala 8.10.2023

Jäminkipohja, Ruovesi 19.10.2023

Alaskylä, Parkano 14.12.2023

Eräjärven seutu, Orivesi 4.1.2024

Päijälä, Kuhmoinen 13.1.2024

 

Verkostotilaisuus II Pirkanmaalla maaseudun ja ilmastonmuutoksen kanssa toimiville 28.11.2023

Esitykset:

Biokaasu vai sähkö autoilijan näkökulmasta? / Riki Viri, Tampereen yliopisto

Aurinkopaneelien yhteishankinta, case: Mynämäki / Pekka Myllymäki, Mynämäki

 

Verkostotilaisuus I Pirkanmaalla maaseudun ja ilmastonmuutoksen kanssa toimiville 17.8.2023


Esitykset:

4H-järjestö ja ilmastotyö / Sampo Juhajoki, 4H-järjestö

Metsien käyttö ilmastonmuutoksen hillitsijänä / Marko Mäki-Hakola, MTK

Ovatko maankäyttösektorin hiilinielut romahtaneet? / Juha Kuisma, Pirkan Kylät

Pirkan Kylien ilmastohankkeen tutkimustuloksia – Ilmasto, maaseutu ja oikeudenmukaisuus / Kirsi Oesch, Pirkan Kylät

 

Tutkimuksien julkaisutilaisuus Oikeudenmukaisuus, maaseutu ja ilmasto 12.4.2023

 


Linkki tallenteeseen: www.youtube.com/watch?v=_PGC_oNO9G0

Esitykset:

Oikeudenmukaisuus maatalousluonnon monimuotoisuus- ja ilmastonmuutoskeskustelussa / Ella Turunen, Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen pro gradu- tutkielma

Maaseudulla asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen / Ruth Keisala, ympäristötekniikan diplomityö

Ilmastodiskurssit harvaan asutulla maaseudulla –  tapaustutkimus Pirkanmaalta / Saga Valtonen Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen pro gradu- tutkielma

 

Webinaari: ”Virtaa auringosta taloon” 22.2.2023

 

Energiayhteisöt ja aurinkosähkö Lähienergia 2023-02-22-1 / Tapio Tuomi, Suomen Lähienergialiitto

Ekokumppanit – esitys 22.2 / Janne Kauppinen, Ekokumppanit

Sähköyrittäjä Sami Seisen kokemukset auton akkujen käytöstä / Sami Seise, Sähköpalvelut Seise Pälkäne

Martti Seppälän kokemukset aurinkovoimalasta / Martti Seppälä, Maanviljelijä Kangasala

 

Webinaari: ”Maalla asuminen on ilmastoteko” 7.12.2022

 

Asumisen filosofiaa / Juha Kuisma, Pirkan Kylät ry

Vanhojen talojen kierrätys pelastaa maaseudun / Kirsi Oesch, Pirkan Kylät ry

WEBINAARIN TALLENTEESEEN PÄÄSET TÄSTÄ!

 

Ilmastoseminaari UKK-instituutilla Tampereella 23.11.2022

 

Esitykset:

Agroekologinen symbioosi maaseutujen ja ruokajärjestelmän kestävyysmuutoksen perustaksi / Juha Helenius, professori, Ruralia-instituutti

Yhteiskuntamme öljyn jälkeen / Antti Salminen, professori, Taideyliopisto Uniarts

Biokaasu ja aurinkoenergia maatilalla / Juha Hiitelä, energia-asiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi

Lisäksi Tampereen yliopiston opiskelijoiden esitykset opinnäytetöistään:

Maaseudulla asumisen hiilijalanjälki ja hiilijalanjäljen pienentäminen / Ruth Keisala, Tampereen yliopisto

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja ilmastokeskustelun merkitys pirkanmaalaisille maanviljelijöille / Ella Turunen, Tampereen yliopisto