Julkaisemme ilmastohankkeen tutkimustulokset 12.4.

Nyt on sen aika! Voimme iloksemme kertoa, että hankkeen kaikki kolme tutkimusta valmistuvat ja niiden tulokset esitellään keskiviikkona 12.4. klo 14 alkaen missäpä muualla kuin Tampereen yliopistolla kaikille avoimessa tilaisuudessa. Tilaisuus myös streamataan.

Opinnäytteet ovat seuraavat

14:05-14:35 Ella Turunen, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos: Pirkanmaalaisten viljelijöiden kokemat oikeudenmukaisuuden ilmentymät maatalousluonnon monimuotoisuus- ja ilmastokeskustelussa. Ella Turunen haastatteli kahdeksan nuorta tai nuorehkoa päätoimista maanviljelijää eri puolilta Pirkanmaata luodakseen kokonaiskuvan heidän näkemyksistään luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Maanviljelyshän on se maankäyttö maailmassa, joka käyttää eniten pinta-ala ja hoitaa luontoamme eniten. Ellan vahvuutena on oma tausta alalla sekä työskentely jo työelämässä maatilaluonnon monimuotoisuustyön opastamisen parissa. Tässä tutkimuksessa on keskiössä se, miten reilu siirtymä tehdään ruuan tuotannossamme.

14:35- 15:05 Ruth Keisala, Materiaalitieteen ja ympäristötekniikan yksikkö: Maaseudulla asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen + kyläasumisen hiililaskuri. Ruth Keisala perehtyi maaseudun asumisen keskeisiin päästölähteisiin eli asumiseen ja liikkumiseen ja keinoihin pienentää hiilijalanjälkeä tehokkaasti tällä saralla. Tutkimus on jo julkaistu, samoin excel-muodossa oleva laskuri. Linkki tutkimukseen: https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202212098998

Tässä linkki kyläasumisen hiililaskuriin.

15:05-15:35 Saga Valtonen, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos: Oikeudenmukaista ja osallistavaa ilmastopolitiikkaa harvaan asutulla maaseudulla. Saga Valtonen haastatteli harvaan asutun maaseudun kyläyhdistysten hallituslaisia reilussa puolessa tusinassa paikkakunnassa Pirkanmaalla harvaan asutuilla alueilla. Saga kirjoitti tutkimuksen teon vaiheistaan ilmastohankkeen blogiin: Tutkimuksen tekeminen ja maaseutu tutkimuskohteena ja maaseudun ilmastopoliittista diskurssia tutkimassa.

Kukin opinnäytetyön tekijä esittelee tutkimusprosessinsa ja tulokset sekä vastaa kysymyksiin.

Tilaisuus striimataan Youtube-kanavallemme: www.youtube.com/watch?v=_PGC_oNO9G0

Lisätietoja Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto -hanke Kirsi.oesch@pirkankylat.fi