Pirkanmaan kylien yhteisjärjestö vuodesta 1992

Maakunnalliset kyläyhdistykset (19 kpl) kattavat koko Manner-Suomen. Pirkanmaalla kylien maakunnallisena kyläyhdistyksenä toimii Pirkan Kylät ry, joka on perustettu vuonna 1992. Pirkan Kylät ry on maakunnan reilun 300 kylän yhteisjärjestö. Sen tärkeimpiä tehtäviä ovat muun muassa kylien viestintäkanavana sekä yhteistyöelimenä toimiminen.

Keskeisimmät kylien maakunnallisen yhteisjärjestön palvelutehtävät kylien suuntaan ovat:

 • Alueellaan tarvittavan koulutuksen ja teemapäivien järjestäminen
 • Monipuolisen ja laadukkaan esittelymateriaalin tuottaminen seminaareihin ja sähköisiin kanaviin
 • Kyläyhteisöjen avustaminen ja neuvonta
 • Kestävän kehityksen periaatteiden edistäminen kylätoiminnassa
 • Keskustelun virittäminen kylätoiminnasta ja muusta paikallisesta kehittämisestä

Maakunnalliset kyläyhdistykset hyödyntävät valtakunnallisen kattojärjestön Suomen Kylät ry:n palveluja ja tukitoimia sekä oman alueensa osaamista ja voimavaroja maakuntansa hyväksi tehtävässä työssä.

Kylien maakunnallisten yhteisjärjestön tehtäviä maakuntatasolla ovat seuraavat asiat:

 • Maakunnallisen ohjelmapolitiikan valmisteluun ja toteutukseen osallistuminen
 • Maakunnallisen kyläohjelman laatiminen, päivittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä kylien ja aluehallinnon kanssa
 • Kylärekisterin ja muun tietoaineiston ylläpitäminen
 • Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen kylätoiminnasta alueellaan
 • Eduntekijänä ja yhteistyötahona toimiminen aluekehitysviranomaisiin päin
 • Hankerahoituksen hyödyntäminen ja kylähankkeiden verkostoitumisen edistäminen
 • Yhteistyön syventäminen kyläyhdistysten ja toimintaryhmien välillä
 • Valtakunnallisen paikalliskehittämisen ohjelman laadintaan ja toteuttamiseen osallistuminen

Kylätoiminnan ja -verkon vahvistamisen keskeisimpiä kysymyksiä ovat mm.

 • Miten henkiset resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön
 • Miten taloutta hoidetaan riittävän pitkäjänteisesti ja tehokkaasti
 • Miten yhdistyksen hankeosaamista ja johtamistaitoja lisätään
 • Miten toimiva yhteistyöverkko rakennetaan ja vahvistetaan osaamista

Pirkan Kylien jäseniksi voivat liittyä Pirkanmaan alueen rekisteröidyt kyläyhdistykset ja muut vastaavat yhdistykset sekä kylä- tai asukastoiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt.