Pirkanmaan kylien yhteisjärjestö vuodesta 1992

Maakunnalliset kyläyhdistykset (19 kpl) kattavat koko Manner-Suomen. Pirkanmaalla kylien maakunnallisena yhteisjärjestönä toimii Pirkan Kylät ry, joka on perustettu vuonna 1992. Kylien maakunnallisen yhteisjärjestön tärkeimpiä tehtäviä ovat mm. kylien tiedotus- ja yhteyskanavana sekä maakunnan kylien yhteistyöelimenä toimiminen.

Keskeisimmät kylien maakunnallisen yhteisjärjestön palvelutehtävät kylien suuntaan ovat seuraavat asiat:

 • Alueellaan tarvittavan koulutuksen ja teema- sekä neuvottelupäivien järjestäminen
 • Monipuolisen ja laadukkaan esittelymateriaalin tuottaminen Internettiin, näyttelyihin ja seminaareihin
 • Kyläyhteisöjen avustaminen ja neuvonta
 • Kulttuurimaisema-arvojen edistäminen kylien kehittämisessä
 • Keskustelun virittäminen kylätoimintaohjelmista ja kylätoiminnasta yleensä

Maakunnalliset kyläyhdistykset hyödyntävät valtakunnallisen kattojärjestön Suomen Kylät ry:n palveluja ja tukitoimia sekä oman alueensa osaamista ja voimavaroja maakuntansa hyväksi tehtävässä työssä.

Kylien maakunnallisten yhteisjärjestön organisatorisia tehtäviä maakuntatasolla ovat seuraavat asiat:

 • Maakunnallisen ohjelmapolitiikan valmisteluun ja toteutukseen osallistuminen
 • Maakunnallisen kyläohjelman laatiminen, päivittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä kylien ja aluehallinnon kanssa
 • Kylärekisterin ja muun tietoaineiston ylläpitäminen
 • Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen kylätoiminnasta alueellaan
 • Eduntekijänä ja yhteistyötahona toimiminen aluekehitysviranomaisiin päin
 • Hankerahoituksen hyödyntäminen ja kylähankkeiden verkostoitumisen edistäminen
 • Yhteistyön syventäminen kyläyhdistysten ja toimintaryhmien välillä
 • Valtakunnallisen kylätoimintaohjelman laadintaan ja toteuttamiseen osallistuminen

Kylätoiminnan ja -verkon vahvistamisen keskeisimpiä kysymyksiä ovat mm.

 • Miten henkiset resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön
 • Miten taloutta hoidetaan riittävän pitkäjänteisesti ja tehokkaasti
 • Miten yhdistyksen hankeosaamista ja johtamistaitoja lisätään
 • Miten toimiva yhteistyöverkko rakennetaan ja vahvistetaan osaamista

Pirkan Kylien jäseniksi voivat liittyä Pirkanmaan alueen rekisteröidyt kyläyhdistykset ja muut vastaavat yhdistykset sekä kylä- tai asukastoiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt.