Pirkanmaan kylien yhteenliittymä vuodesta 1992

Kylien maakunnalliset yhteenliittymät (19 kpl) kattavat koko Manner-Suomen. Pirkanmaalla kylien maakunnallisena yhteenliittymänä toimii Pirkan Kylät ry, joka on perustettu vuonna 1992. Kylien maakunnallisen yhteenliittymän tärkeimpiä tehtäviä ovat mm. kylien palveleminen ja maakunnan kylien yhteistyöelimenä toimiminen.

Keskeisimmät kylien maakunnallisen yhteenliittymän palvelutehtävät kylien suuntaan ovat seuraavat asiat:

 • Alueellaan tarvittavan koulutuksen ja teema- sekä neuvottelupäivien järjestäminen
 • Monipuolisen ja laadukkaan esittelymateriaalin tuottaminen Internettiin, näyttelyihin ja seminaareihin
 • Kyläyhteisöjen avustaminen ja neuvonta
 • Kulttuurimaisema-arvojen edistäminen kylien kehittämisessä
 • Keskustelun virittäminen kylätoimintaohjelmista ja kylätoiminnasta yleensä

Kylien maakunnalliset yhteenliittymät hyödyntävät valtakunnallisen kattojärjestön Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY) palveluja ja tukitoimia sekä oman alueensa osaamista ja voimavaroja maakuntansa hyväksi tehtävässä työssä.

Kylien maakunnallisten yhteenliittymien organisatorisia tehtäviä maakuntatasolla ovat seuraavat asiat:

 • Maakunnallisen ohjelmapolitiikan valmisteluun ja toteutukseen osallistuminen
 • Maakunnallisen kyläohjelman laatiminen, päivittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä kylien ja aluehallinnon kanssa
 • Kylärekisterin ja muun tietoaineiston ylläpitäminen
 • Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen kylätoiminnasta alueellaan
 • Eduntekijänä ja yhteistyötahona toimiminen aluekehitysviranomaisiin päin
 • Hankerahoituksen hyödyntäminen ja kylähankkeiden verkostoitumisen edistäminen
 • Yhteistyön syventäminen kyläyhdistysten ja toimintaryhmien välillä
 • Valtakunnallisen kylätoimintaohjelman laadintaan ja toteuttamiseen osallistuminen

Kylätoiminnan ja -verkon vahvistamisen keskeisimpiä kysymyksiä ovat mm.

 • Miten henkiset resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön
 • Miten taloutta hoidetaan riittävän pitkäjänteisesti ja tehokkaasti
 • Miten yhdistyksen hankeosaamista ja johtamistaitoja lisätään
 • Miten toimiva yhteistyöverkko rakennetaan ja vahvistetaan osaamista

Pirkan Kylien jäseniksi voivat liittyä Pirkanmaan alueen rekisteröidyt kyläyhdistykset ja vastaavat toimijat sekä kylä- tai asukastoiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt.