Vuosikokous Virtain Vaskivedellä to 25.4.

Tervetuloa Pirkan Kylät ry:n vuosikokoukseen Virtain Vaskivedelle 25.4.2024 klo 19.00. Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä Vaskiveden Nuorisoseurantalolla (Vaskivedentie 1475, Virrat) tai Teams-etäyhteydellä.

Ennen vuosikokousta klo 18.00 Vaskiveden kyläyhdistyksen pj. Tapani Heinonen ja Vaskiveden Nuorisoseuran pj. Arto Taisto esittelevät Nuorisoseurantalon energiaremonttia sanoin ja kuvin sekä tehdään myös talokierros. Energiaremontin esittely on osa Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto -hankkeen toteutusta.

Tilaisuudessa myös kahvitarjoilu.

Pyydämme ilmoittautumisia etukäteen, jotta osaamme varautua tarjoiluihin. Etäyhteydellä osallistuville lähetetään osallistumislinkki kokouspäivänä.

Vuosikokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 6. Hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.
 7. Päätetään kuluvan vuoden varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 9. Hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio.
 10. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sääntöjen 6§ määräämissä rajoissa.
 11. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle sääntöjen 6§ määräämissä rajoissa.
 12. Valitaan yksi tilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja näille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.
 13. Valitaan edustajat ja varaedustajat valtakunnallisten järjestöjen kokouksiin.
 14. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 4§ määräämisissä rajoissa.
 15. Käsitellään muut asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää.
 16. Kokouksen päättäminen.

 

Kokousaineistoa:

Esityslista 25.4.2024
Toimintakertomus 2023
Tuloslaskelma ja tase 2023
Tilintarkastuskertomus 2023
Toiminnantarkastuskertomus 2023
Toimintasuunnitelma 2024

Lämpimästi tervetuloa mukaan!