Vuosikokous Pohjois-Parkanon kylätalolla ti 26.4.

Tervetuloa Pirkan Kylät ry:n vuosikokoukseen tiistaina 26.4.2022 klo 18.00. Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä Pohjois-Parkanon kylätalolla Parkanossa (Vatajantie 191, Parkano) tai Teams-etäyhteydellä.

Kokouksen aluksi Hannele Kortesoja kertoo Pohjois-Parkanon kyläseuran kuulumiset.

Pyydämme ilmoittautumisia etukäteen (viim. 25.4.), jotta osaamme varautua tarjoiluihin. Etäyhteydellä osallistuville lähetetään kokouslinkki tiistaina 26.4. hyvissä ajoin ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 6. Hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.
 7. Päätetään kuluvan vuoden varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 9. Hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio.
 10. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sääntöjen 6§ määräämissä rajoissa.
 11. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle sääntöjen 6§ määräämissä rajoissa.
 12. Valitaan yksi tilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja näille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.
 13. Valitaan edustajat ja varaedustajat valtakunnallisten järjestöjen kokouksiin.
 14. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 4§ määräämisissä rajoissa.
 15. Käsitellään muut asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää.
 16. Kokouksen päättäminen.

 

Kokousaineistoa:

Esityslista 26.4.2022
Toimintakertomus 2021
Tuloslaskelma ja tase 2021
Tilintarkastajan lausunto
Toiminnantarkastajan lausunto
Toimintasuunnitelma 2022

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!