Vuosikokous Nokian Tottijärvellä ke 26.4.

Tervetuloa Pirkan Kylät ry:n vuosikokoukseen Nokian Tottijärvelle keskiviikkona 26.4.2023 klo 18.00. Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä Tottijärven seurakuntatalolla (Koulumaantie 9, Nokia) tai Teams-etäyhteydellä.

Tilaisuuden aluksi Tottijärvi-Seura ry:n Anja Ojanen, Helinä Tiura-Virta ja Liisa Karukka-Karo esittelevät Tottijärven kylää ja kertovat sen monipuolisesta toiminnasta. Tottijärvi valittiin vuonna 2022 Pirkanmaan Vuoden Kyläksi.

Pyydämme ilmoittautumisia etukäteen (mielellään 23.4. mennessä), jotta osaamme varautua tarjoiluihin. Etäyhteydellä osallistuville lähetetään osallistumislinkki kokouspäivänä.

Vuosikokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 6. Hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.
 7. Päätetään kuluvan vuoden varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 9. Hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio.
 10. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sääntöjen 6§ määräämissä rajoissa.
 11. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle sääntöjen 6§ määräämissä rajoissa.
 12. Valitaan yksi tilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja näille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.
 13. Valitaan edustajat ja varaedustajat valtakunnallisten järjestöjen kokouksiin.
 14. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 4§ määräämisissä rajoissa.
 15. Käsitellään muut asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää.
 16. Kokouksen päättäminen.

 

Kokousaineistoa:

Esityslista 26.4.2023
Toimintakertomus 2022
Tuloslaskelma ja tase 2022
Tilintarkastuskertomus 2022
Toimintasuunnitelma 2023

Lämpimästi tervetuloa mukaan!