Valtakunnallinen KYLÄKYSELY – vastaa ja voita lahjakortti!

Tervetuloa täyttämään valtakunnallista kyläkyselyä!

Valtakunnallisella kyläkyselyllä kartoitetaan muun muassa sitä, kuinka paljon vapaaehtoistoimijoita ja jäseniä on kyläyhdistyksissä, kylätoimikunnissa tai muissa vastaavalla tavalla toimivissa yhdistyksessä, näiden yhdistysten toimintamuotoja, työllistämistä, rahoituskeinoja sekä yhteisöllisiä tiloja.

Vastaajakylien tiedot yhdistämällä saadaan koottua valtakunnallisesti tärkeätä tietoa sekä kylätoiminnan tilasta että paikalliskehittämisen merkittävyyden osoittamiseksi. Suoraan kylätasolta saadulla tiedolla pystytään tekemään vaikuttamistyötä laajemmin ja saamaan esille kylätoiminnan monet eri toimintamuodot. Maakunnalliset kyläyhdistykset saavat käyttöönsä hyödyllistä tietoa alueensa kylistä ja toimijoista. Suomen Kylät ry kokoaa maakunnissa paikallisesti tehdyn arvokkaan kylätoiminnan tulokset eli kylätoiminnan indikaattoritiedot valtakunnallisesti yhteen. Näin ollen on tärkeää, että mahdollisimman moni kyläyhdistys ja kylätoimikunta vastaa tähän kyselyyn.

Arvonta
Suomen Kylät ry arpoo kaikkien vastanneiden kesken 100 euron lahjakortin palkinnon voittajan lähikauppaan. Kyselyssä arvontaan osallistuvilta pyydetään yhteystiedot, joita ei arvonnan jälkeen talleteta tai jaeta vastaustietojen käsittelyn ohessa.

Kyselyn sisältö
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kysely koostuu seitsemästä osiosta: 1. Vastaajan tiedot, 2. Jäsenet, aktiiviset toimijat ja vapaaehtoistyö, 3. Yhteisölliset tilat, 4. Työllistämistoiminta, 5. Kylän kehittäminen, turvallisuus ja yhteistyö, 6. Toimintamuodot ja rahoitus ja 7. Tarkennuksia, palautetta, terveisiä ja toiveita.

Kyselyyn pääsette tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/163908D353F720F5

Vastaattehan 23.1.2022 mennessä. Kiitos jo etukäteen!

Pyydämme, että vastaatte huolellisesti, mutta ymmärrämme, että monet pyydetyt luvut ovat arvioita – tehkää siis parhaanne. Mikäli teillä on kyselystä tai joistain sen kohdista kysyttävää, olkaa yhteydessä Suomen Kylien järjestösihteeri Marianne Liitelään, marianne.liitela@suomenkylat.fi, p.  045 887 1511.

Vapaaehtoistyön määrä
Kyselyssä pyydämme teitä arvioimaan yhdistyksessänne tehdyn vapaaehtoistyön määrän (tuntia/vuosi). Ottakaa huomioon arviossanne kaikissa toimintanne osa-alueissa käytetty aika: yhdistyksen hallinto, kokousjärjestelyt ja kokoukset, viestintä ja tiedotus, tapahtumien suunnittelu ja toteutus, talkoot, koulutuksiin ja työpajoihin osallistuminen, rahoitushakemusten tekeminen jne. Esim. 1 kokous x 3 tuntia x 8 hlö = 24 vapaaehtoistyötuntia tai 1 talkoot x 5 tuntia x 25 hlö = 125 vapaaehtoistyötuntia tai rahastonhoitajan tehtävät 2 tuntia/kk x 12 kk = 24 vapaaehtoistyötuntia.

Tietojen käsittely
Tämän kyselyn tietoja koostetaan yhteen maakunnallisen kuin valtakunnallisen kylätyön esille tuomiseen. Kyselyn tuloksia voidaan viestiä ulospäin kylätoiminnan vaikuttavuuden edistämiseksi sekä tuomaan esille, miten monianista työtä kylillä tehdään oman asuinalueen hyväksi. Mitä useampi kylä vastaa kyselyyn, sitä tarkemmat luvut voimme raportoida päätöksentekijöille sekä välittää tietoa suurelle yleisölle siitä, mitä kaikkea kylätoiminnassa tehdään vapaaehtoisvoimin. Yksittäiset vastaukset käsitellään luottamuksella, yksittäisiä yhdistyksiä koskevia tai tunnistettavia tietoja ei julkaista. Tietoja käytetään vain tähän kyselyyn liittyviin tarkoituksiin.

Kyläkehittämisterveisin,

Suomen Kylät ry ja maakunnalliset kyläyhdistykset