Tänä vuonna etsitään Pirkanmaan Vuoden kylätekoa

Olemme päättäneet uudistaa Pirkanmaan Vuoden kylä kilpailua. Tästä eteenpäin valitsemme vuorovuosina Pirkanmaan Vuoden Kylän ja Pirkanmaan Vuoden kyläteon. Näin on entistä useampien kylien mahdollista osallistua. Tänä vuonna siis valitsemme Vuoden kyläteon. Maaseudun tiennäyttäjät ja Vuoden maaseutuhenkilön valitsemme edelleen joka vuosi. Kilpailuun saa kuka tahansa ilmoittaa minkä tahansa kyläteon, jonka kokee palkinnon arvoiseksi. Tarvitsemme teon kuvauksen ja perustelun siitä miksi, sekä ilmoittajan nimen. Saapuneiden ehdotusten perusteella työryhmä valitsee finalistit ja tarpeen vaatiessa vierailee finalistikylissä. Voittajakylän kyläyhdistys tai teosta vastuussa ollut yhdistys saa palkinnoksi 800 €. Kyläteko on jotain sellaista toimintaa, jolla on ollut merkittävä positiivinen vaikutus koko kyläyhteisöön. Kylätekoa arvioidaan sekä määrällisten että laadullisten tulosten perusteella.

Samoin kerro kuka ansaitsisi Maaseudun tiennäyttäjäpalkinnon?

Eli etsimme kylätoiminnassa erityisen ansioituneita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat olleet pitkä-aikaisella panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa.

Tai kuka voisi mielestäsi olla Vuoden maaseutuhenkilö?

Tässä sarjassa ei niinkään haeta pitkää uraa maaseudun parissa, vaan henkilöä, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti kylätoiminnassa, Leader-toiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon. Tässä valinnassa ei painoteta senioriteettia tai pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.

Anna siis äänesi kuulua, missä Pirkanmaalaisessa kylässä on tehty Vuoden kyläteko tai keitä henkilöitä haluaisit palkittavaksi. Kerro se meille 18.3. mennessä.

marja.vehnamaa@pirkankylat.fi, p. 040 4849360, Heiskankuja 1, 39100 Hämeenkyrö.