Huomenna pärähtää: oikeudenmukaisuus-tutkimuksien tulokset

Keskiviikkona tänne linjoille kahdesta eteenpäin! Lähestys alkaa varttia vaille kaksi youtube-kanavallamme eli tasan vuorokauden kuluttua: www.youtube.com/watch?v=_PGC_oN
Lähetystä voi kommentoida livetilassa kunhan on kirjautuneena Youtubeen. Mahdolliset kysymykset luetaan salissa.

Pirkan Kylien ilmastohanke järjestää myös mahdollisuuden kuulla tulokset suoraan tekijöiltä ja jututtaa heitä tutkimusaiheistaan yliopistolla. Tämä on hyvä tilaisuus miettiä sopisiko opinnäytetyön teettäminen tukemaan oman yhdistyksen ja alueen tavoitteita. Olet lämpimästi tervetullut Tampereen yliopistolle keskuskampukselle vuokraamaamme julkaisutilaisuuden saliin B1097 Pinni B:hen. Alla olevassa kuvassa on kartta ja saapumisohjeistusta. Tila on saavutettava liikuntarajoitteiselle.

Joskus kuulee sanottavan että maailma on rakennettu miesten standardin mukaisilla mitoilla. Kuten että avokonttorit ovat toiselle sukupuollelle liian vilpoisia, laitteet on tehty isommille käsille, julkinen liikenne on säteittäistä eikä palvele palveluiden käyttöä vaan työ- ja koululiikennettä. Näyttää siltä, että ilmastopolitiikka ja hiilijalanjäljen laskurit on tehty kaupunkilaisen standardin mitoilla. Vähän sinne päin mutta ei ihan meidän näkökulmasta. Ei väärät mitat ja standardit pahantahoisuutta ole; toisista vain on enemmän dataa ja enemmän painoarvoa. Siksi tarvitsemme tutkimusta ja tietoa maaseudusta.

Pirkan Kylät tuottaakin oman maaseutuasumisen hiilijalanjäljen laskurin ja diplomityön keinoista, jotka tuottavat tulosta pientalovaltaisilla, suurten etäisyyksien alueilla Pirkanmaalla. Keino ei ole yllätys – se on fossiilisten aineiden poltosta luopuminen.

Jakautuuko ilmastonmuutoksen vaikutukset ja ilmastonmuutokseen vastaavien toimien hyödyt ja haitat tasaisesti? Tuoreen Suomen ilmastopaneelin laajan tutkimuksen mukaan näin eivät kansalaiset koe asian olevan. Kaupunkimaisilla alueilla asuvat kokevat nykyisen tilanteen systemaattisesti reilummaksi kuin maalla asuvat. Vaalien yhteydessä puhutaan termistä nimeltä alueiden kosto kun maaseudulla äänestetään laajasti populistisia liikkeitä vastalauseena politiikalle, joka ei vastaa maaseudun arjen.

Keskustelu reilusta siirtymästä ja ilmastotoimien oikeudenmukaisuudesta on nyt ajakohtaisempaa kuin koskaan. Ilmastotoimiin penseiten suhtautuva puolue Perussuomalaiset oli kannatukseltaan suurin 11 kunnassa 23:sta Pirkanmaalla. Puolue oli Pirkanmaan äänestysaluista joka neljännessä suurin eduskuntavaaleissa ja nämä äänestysalueet olivat systemaattisesti maaseutumaisilla alueilla ellei alueella ollut suosittua omaa ehdokasta toisesta puolueessa. Tämän voi tulkita maaseudun äänestäjien turhautumiseksi ilmastopolitiikkaan.

Keskiviikkona julkaistavista opinnäytetöiden tuloksista kaksi tutkimusta käsittelevät tätä kysymystä juuri Pirkanmaan maaseudun hankalassa asemassa olevien ryhmien kannalta: harvaan asutun maaseudun asukkaiden ja maanviljelijöiden kokemuksia ilmastopolitiikasta ja ilmastonmuutoksesta. Jos teorian mukaan reiluun siirtymään tarvitaan haittojen ja hyötyjen suht tasaista jakautumista, kaikkien ryhmien tunnistamista ja kuulluksi tulemista prosesseissa, niin se ei nyt oikein toteudu Pirkanmaalla. Onnistuneessa ilmastopolitiikassa kaikki ovat mukana – heikoimmatkin.

Heikompien puolesta puhuvat keskiviikkona 12.4. klo 14-16 julkaistavat tutkimustulokset Pinni B:ssä.

 

Julkaisemme ilmastohankkeen tutkimustulokset 12.4.

Nyt on sen aika! Voimme iloksemme kertoa, että hankkeen kaikki kolme tutkimusta valmistuvat ja niiden tulokset esitellään keskiviikkona 12.4. klo 14 alkaen missäpä muualla kuin Tampereen yliopistolla kaikille avoimessa tilaisuudessa. Tilaisuus myös streamataan.

Opinnäytteet ovat seuraavat

14:05-14:35 Ella Turunen, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos: Pirkanmaalaisten viljelijöiden kokemat oikeudenmukaisuuden ilmentymät maatalousluonnon monimuotoisuus- ja ilmastokeskustelussa. Ella Turunen haastatteli kahdeksan nuorta tai nuorehkoa päätoimista maanviljelijää eri puolilta Pirkanmaata luodakseen kokonaiskuvan heidän näkemyksistään luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Maanviljelyshän on se maankäyttö maailmassa, joka käyttää eniten pinta-ala ja hoitaa luontoamme eniten. Ellan vahvuutena on oma tausta alalla sekä työskentely jo työelämässä maatilaluonnon monimuotoisuustyön opastamisen parissa. Tässä tutkimuksessa on keskiössä se, miten reilu siirtymä tehdään ruuan tuotannossamme.

14:35- 15:05 Ruth Keisala, Materiaalitieteen ja ympäristötekniikan yksikkö: Maaseudulla asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen + kyläasumisen hiililaskuri. Ruth Keisala perehtyi maaseudun asumisen keskeisiin päästölähteisiin eli asumiseen ja liikkumiseen ja keinoihin pienentää hiilijalanjälkeä tehokkaasti tällä saralla. Tutkimus on jo julkaistu, samoin excel-muodossa oleva laskuri. Linkki tutkimukseen: https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202212098998

Tässä linkki kyläasumisen hiililaskuriin.

15:05-15:35 Saga Valtonen, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos: Oikeudenmukaista ja osallistavaa ilmastopolitiikkaa harvaan asutulla maaseudulla. Saga Valtonen haastatteli harvaan asutun maaseudun kyläyhdistysten hallituslaisia reilussa puolessa tusinassa paikkakunnassa Pirkanmaalla harvaan asutuilla alueilla. Saga kirjoitti tutkimuksen teon vaiheistaan ilmastohankkeen blogiin: Tutkimuksen tekeminen ja maaseutu tutkimuskohteena ja maaseudun ilmastopoliittista diskurssia tutkimassa.

Kukin opinnäytetyön tekijä esittelee tutkimusprosessinsa ja tulokset sekä vastaa kysymyksiin.

Tilaisuus striimataan Youtube-kanavallemme: www.youtube.com/watch?v=_PGC_oNO9G0

Lisätietoja Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto -hanke Kirsi.oesch@pirkankylat.fi