Pirkan Kylien syyskokous to 26.11.2020 klo 18.00

 

Pirkan Kylät järjestää syyskokouksen torstaina 26.11.2020 klo 18.00. Kokoukseen voi osallistua JOKO Teams-etäyhteydellä TAI paikan päällä Hämeen ammattikorkeakoulussa Valkeakoskella (HAMK:n B-talo, Tietotie 1), jonne voidaan ottaa max. 10 henkilöä.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 4. Määrätään seuraavan vuoden varsinaisen ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 5. Päätetään  hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
 7. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sääntöjen  8§ määräämissä rajoissa
 8. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle sääntöjen 8§ määräämissä rajoissa
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
 10. Valitaan edustaja/edustajat valtakunnallisiin järjestöihin
 11. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 4§ määräämisissä rajoissa
 12. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää

Kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen viimeistään tiistaina 24.11.2020. Ilmoittautuneille lähetetään ennen kokousta sähköpostilla Teams-linkki (ohjeineen) tai tarkemmat saapumisohjeet HAMK:n tiloihin.

Lisätiedot: Jani Hanhijärvi, p. 040 197 8231