Suomen Kylät ry:n Turvallisuuswebinaari pe 8.10.2021

Turvallisuus osana hyvinvointia – paikallisyhteisöt sen mahdollistajina?

Turvallisuusalan valtakunnalliset nimet kokoontuvat keskustelemaan aiheesta Suomen Kylät ry:n järjestämässä webinaarissa perjantaina 8.10.2021 klo 12-16. Tässä webinaarissa herätellään keskustelua siitä, millaisia tämänhetkiset turvallisuustoimijoiden roolit ovat ja missä kohdissa ketju kaipaa vahvistusta. Maksuton tilaisuus lähetetään suorana Kunta TV:n studiolta Helsingistä.

OHJELMA

Tilaisuuden fasilitaattorina toimii
Ilona Hatakka – SPR, kansainvälisen valmiuden
neuvonantaja

Webinaarin avaus ja tervetulosanat

Suomen Kylät ry
– paikalliskehittämisen eduntekijä
Petri Rinne – Suomen Kylät, pj.

Asiantuntijat ja puheenvuorot

Yhteistyö turvallisuusongelmien
ennaltaehkäisyssä
Erkki Mäntymäki – Sisäasiainministeriö, asiantuntija

Huoltovarmuuden rakentamista paikallisella,
alueellisella ja valtakunnallisella tasolla
Ville Anttila – Huoltovarmuuskeskus, valmiusasiamies

Turvallinen ja kriisinkestävä kylä – yhteisöt
osana kuntien turvallisuussuunnittelua
Ari Korhonen – Kuntaliitto, asiantuntija
Pelastustoimen palveluverkosto;

Mahdollisuudet ja tarpeet paikallisyhteisöille
Jari Lepistö – Sisäasiainministeriö,
pelastusylitarkastaja

Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli:
esimerkkejä kuntakäytännöistä
Ritva Kiiski – Kotkan kaupunki, riskienhallintapäällikkö

Resilienssi, varautuminen ja yhteisöllisyys
paikallisyhteisöjen voimavarana
Tuula Kekki – SPEK, tutkimuspäällikkö

Paneelikeskustelu

Panelistiksi liittyy alustajien lisäksi:
Heli Koponen – Pohjois-Karjalan Pelastusalanliiton
toiminnanjohtaja

Päätössanat

Loppuyhteenveto
Petri Rinne – Suomen Kylät, pj.

 

Ilmoittaudu mukaan seuraamaan webinaaria: https://forms.office.com/r/AvRWhaUdKd

Taustalla on Kyläturvallisuus 2025 – Trygga byar 2025 -hanke, jonka päätavoitteena on edistää paikallisyhteisöjen hyvinvointia vahvistamalla niiden turvallisuusosaamista. Tarkoituksena on tehostaa sirpaleisen kentän kokoamista ja luoda kylien ja paikallisyhteisöjen turvallisuustyölle kestävä malli ja hankeriippumaton jatkuvuus.