Suomen Kylät ry etsii vaikuttajia korttelijaostoon, kansainvälisyysjaostoon ja turvallisuusjaostoon!

Suomen Kylät ry:n hallituksen tukena toimivat jaostot, joissa valmistellaan linjauksia, päätöksiä ja toimintaa. Vaikuttamisen ja verkostoitumisen paikkoja tarjotaan kylä- ja Leader-toimijoille, maaseutukehittäjille, kyläyhdistysaktiiveille ja muille teemoista kiinnostuneille. Oletko etsimämme kyläkehittämisestä kiinnostunut henkilö? Hae mukaan! Uudet tyypit ja uudet ajatukset mahtuvat mukaan! Toivomme jaostoihin hakijoita eri alueilta, ikäryhmistä, sukupuolista ja erilaisilla taustoilla.

Korttelijaosto – kaupunkikylien ääni ja verkosto

Suomen Kylät ry:n korttelijaosto tukee asukasosallisuutta ja yhteisötoimintaa kortteleissa ja kaupungeissa. Korttelijaosto ajaa kansalaislähtöisen kehittämisen agendaa osaksi demokraattista yhteiskuntaa. Se työskentelee yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen levittämiseksi kylistä kortteleihin – ja toisinpäin. Tavoitteena on tukea monipaikkaisuutta, vähentää vastakkainasettelua kaupunkien ja maaseudun välillä ja lisätä paikallisen kehittämisen tutkimustoimintaa. Jaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja se tekee mm. mielenkiintoisia opintomatkoja ja tutustumiskäyntejä. Etsimme jaostoon kaupunginosa- ja korttelitoimijoita, joilla on näkemystä kortteleiden kehittämiseen. Haussa on yli kuusi uutta korttelijaoston jäsentä, hae mukaan!
Esittelijä: Viestintäpäällikkö, Anssi Ketonen, anssi.ketonen@suomenkylat.fi

Kansainvälisten asioiden jaosto – kohti EU-vaaleja ja vaikuttamista

Suomi on maaseutukehittämisen mallimaa! Kuinka saisimme Suomen maaseutua kansanväliseksi? Millaista Leader- ja kylätoimintaa on muissa EU-maissa? Suomen Kylät ry:n kansainvälistä verkosto- ja vaikuttamistyötä tehdään Euroopan, EU-maiden ja Pohjoismaiden välisissä verkostoissa. KV-jaosto koordinoi, viestii ja edustaa suomalaisten maaseutuvaikuttajien asialla. Osallistutaan EU:n tulevaisuustyöhön maaseutunäkökulmasta. Vuoden 2023 aikana KV-jaostossa valmistaudutaan tuleviin EU-vaaleihin ja laaditaan maaseutukehittäjien vaalitavoitteita. KV-jaostoon etsimme mukaan EU- ja kansainvälisistä asioista kiinnostuneita paikalliskehittäjiä. Etsimme mukaan 6-10 uutta aktiivia – tervetuloa kansainvälistämään kyliä!
Esittelijä: Toiminnanjohtaja, Aleksi Koivisto aleksi.koivisto@suomenkylat.fi

Turvallisuusjaosto – uusi väylä vaikuttaa kyläturvallisuuden puolesta

Suomen Kylät ry on saanut suurta näkyvyyttä Kyläturvallisuus 2025 -hankkeellaan. Hankkeen pohjustuksella perustetaan uusi jaosto, jonka tuella kyläturvallisuus nostetaan osaksi Suomen Kylien toimintaa. Turvallisuusjaoston tavoitteena on selkeyttää kylien ja paikallisten yhteisöjen roolia turvallisuustoimijoina ja lisätä yhteistyötä kyläturvallisuuteen liittyvien toimijoiden välillä. Paikallisten yhteisöjen turvallisuustyö on tärkeätä arjen turvallisuuden, häiriötilanteisiin varautumisen, yhdenvertaisuuden ja huoltovarmuuden kannalta. Turvallisuusjaosto pyrkii luomaan työlle kestävää mallia ja hankeriippumatonta jatkuvuutta. Mukana toiminnassa ovat myös useiden valtakunnallisten järjestöjen, Sisäministeriön ja Kuntaliiton edustajat. Suomen Kylät ry etsii turvallisuusjaostoon 4-6 henkilöä Leader- ja kylätoimijoista.
Esittelijä: Maallemuuton asiantuntija Johanna Niilivuo, johanna.niilivuo@suomenkylat.fi

MIKSI TULISIN MUKAAN?
Vaikutamme kylien, korttelien ja Leader-ryhmien puolesta. Jaostotoiminnasta voi saada itselleen uuden harrastuksen, jonka kautta saa vaikuttaa. Asiantuntijalle tämä tarjoaa vaikuttamista uusissa verkostoissa. Jaostoissa perehdytään, linjataan, ideoidaan ja vaikutetaan! Etsimme mukaan uusia aktiivisia vaikuttajia.

MITÄ VAATII?
Intoa ja halua verkostoitua ja vaikuttaa jaostoissa. Jaostot kokoontuvat noin 4-6 kertaa vuodessa, pääsääntöisesti Teams-kokouksissa ja noin kerran vuodessa kasvokkain. Jaostot järjestävät myös erilaisia seminaareja tai opintomatkoja. Jaostojen tapaamisista ei makseta palkkioita, mutta satunnaisia ruokailuja kustannamme. Jaostojen toiminnasta saa uutta tietoa ja inspiraatiota!

JAOSTON PUHEENJOHTAJAKSI?
Jaostojen puheenjohtajalla on vastuullinen jaoston vetäjän rooli, johon kuuluu jaoston koordinointia, viestintää ja valmistelua. Jaostojen esittelijänä toimivat Suomen Kylät ry:n työntekijät. Jaostojen puheenjohtajille maksetaan 1000 euron vuosikorvaus.

HAE MUKAAN!
Haku jaostoihin on nyt auki. Voit hakea mukaan ke 1.3.2022 klo 21.00 mennessä lomakkeella https://forms.office.com/e/FaJc1GE7MV. Hae siis helmikuun aikana mukaan ja tule paikalliskehittäjien porukkaan! Päätökset uusista jaostoista ja niiden kokoonpanoista tehdään to 16.3. Suomen Kylät ry:n hallituksen kokouksessa.