Pirkanmaan Vuoden kylätekoa haetaan

Tänä vuonna on vuorossa Pirkanmaan Vuoden Kyläteon etsintä. Käytäntö muuttui niin, että vuorovuosina etsitään Vuoden kylää ja Vuoden kylätekoa. Kilpailuun saa kuka tahansa ilmoittaa minkä tahansa kylän jonkin teon, jonka kokee palkinnon arvoiseksi. Tarvitsemme ainoastaan kuvauksen teosta ja perustelun siitä miksi ja ilmoittajan nimen. Ehdottaja voi olla kyläyhdistys itse tai muu yhdistys, yritys tai yksityinen henkilö. Saapuneiden ehdotusten perusteella Vuoden kylä työryhmä (edustajat Pirkan kylistä, Maa- ja kotitalousnaisista, 4H:sta, Pirkanmaan Liitosta ja edellisestä vuoden kyläteko kylästä (Raudanmaa) valitsee finalistit ja tarpeen vaatiessa vierailee finalistikylissä. Kylä voi olla maalla tai kaupungissa, kunhan teko on jokin sellainen voimanponnistus joka on esim. lisännyt aktiivisuutta, ollut uutta luovaa, perinteitä vaalivaa tai muuten parantanut esim. kylän toimintaa ja yhteishenkeä.

Samoin kerro kuka ansaitsisi Maaseudun tiennäyttäjäpalkinnon?
eli etsimme kylätoiminnassa erityisen ansioituneita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat olleet pitkä-aikaisella panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa.
Tai kuka voisi mielestäsi olla Vuoden maaseutuhenkilö?
Tässä sarjassa ei niinkään haeta pitkää uraa maaseudun parissa, vaan henkilöä, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti kylätoiminnassa, Leader-toiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon. Tässä valinnassa ei painoteta senioriteettia tai pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.
Anna siis äänesi kuulua, missä Pirkanmaan kylässä on tehty Vuoden kyläteko, tai ketä henkilöitä haluaisit palkittavaksi. Kerro se kyläasiamiehelle 16.3. mennessä.
marja.vehnamaa@pirkankylat.fi, p. 040 4849360