Pirkanmaan kylätalokysely

Kyselyllä kartoitetaan Pirkanmaan alueen kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden kiinnostusta kehittää tiloja ja toimintaa niiden hallinnoimissa kylätaloissa tai muissa yhteisöllisissä tiloissa. Kysely liittyy valmisteilla olevaan Älykkäät kylätalot -kehittämishankkeeseen, jonka yhtenä tarkoituksena on etsiä taloille ja tiloille uusia käyttömuotoja ja käyttäjäryhmiä. Myös varautuminen, kriisinkestävyys ja kokonaisturvallisuus laajemmassa mielessä ovat hankkeen painopistealueita.

Jo hankkeen valmisteluvaiheessa kartoitamme tilannetta ja tiedustelemme kylien innokkuutta olla hankkeessa mukana. Kyselyn vastaukset eivät sido teitä mihinkään, ja lopullisen päätöksen hankkeeseen osallistumisesta voitte tehdä myöhemmin.

Toivomme, että teillä on muutama minuutti aikaa vastata kyselyyn tästä linkistä: VASTAA KYSELYYN

Kysely koskee kaikkia Pirkanmaalla sijaitsevia kylien yleishyödyllisessä käytössä olevia tiloja (kylätalo, nuorisoseurantalo, urheilutalo, työväentalo, järjestötalo, metsästysmaja, vpk:n talo, kota, rantasauna, kerhohuone, vanha liiketila jne.). Pyydämme vastauksianne viim. ti 16.4.2024.

Kyselyn vastausten perusteella selvitetään tarvetta kehittämishankkeelle, joka auttaisi yhdistyksiä parantamaan hallinnassaan olevien tilojen käyttöastetta ja valmiutta toimia erilaisissa tilanteissa. Kehittämishanke on tarkoitus toteuttaa Pirkan Kylien ja Pirkanmaalla toimivien Leader-ryhmien kanssa yhteistyönä.

Kyselyn vastauksia käytetään vain tähän kyselyyn ja suunniteltavaan hankkeeseen liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään luottamuksella eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille.

Lisätiedot: Jani Hanhijärvi  –  info@pirkankylat.fi  –  p. 040 197 8231