Kysely yhdistysten pankkipalveluista

Yhdistysten pankkipalveluasiat ovat puhuttaneet jo pitkään. Monen yhdistyksen menoista pankkipalvelut nielevät leijonan osan. Asiassa on nyt hyvä vaikuttamisen paikka! Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE haluaa verkkokyselyn avulla selvittää:

  • saavatko Suomessa toimivat järjestöt riittävän hyvin pankkipalveluita,
  • ovatko palvelut hinnoittelultaan kohtuullisia ja millaisia muutoksia tai kehittämistarpeita pankkipalveluissa tarvitaan.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään valtiovarainministeriön pankkipalveluhankkeessa, jossa arvioidaan tarpeita muuttaa luottolaitoslainsäädäntöä.

Linkki kyselyyn

Vastauksia pyydetään viimeistään sunnuntaina 10.12.2023. Kysely on suunnattu Suomessa toimiville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille valtakunnallisella, paikallisella ja alueellisella tasolla. Jokainen vastaus on tärkeä.

Missä on kylien paikka tässä rakentuvassa maailmanjärjestyksessä?