Keskusjärjestöt vetoavat yhteisöllisten tilojen tukemiseksi energiakriisissä

Mediatiedote 11.10.2022

Suurella osalla yhteisöllisiä taloja ylläpitävistä tahoista ovat tulot romahtaneet viime vuosien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Mahdolliset vähäisetkin talouden puskurit on kulutettu ylläpitokustannuksiin ja välttämättömiin korjauksiin. Talojen käyttö ja sen myötä tulot eivät ole vielä elpyneet entiselle tasolle. Sähkön ja polttoaineiden hinnannousut lisäävät ylläpitokustannuksia, joista selviytyminen olisi haasteellista normaalioloissakin yleishyödyllisille omistajille.

”Monilla taloilla on määräaikaiset sähkösopimukset tulossa sopimuskauden loppuun vasta tulevana vuotena, joten tämänhetkinen kartoitus ei vielä tuo välttämättä täyttä kuvaa tilanteen raadollisuudesta. Tarvitsemme siis pidempiaikaisen ratkaisun asiaan. Seurantalojen korjausavustuksen osalta tulee jatkossa myös kiinnittää entistä tarkemmin huomioita talojen energiaremonttien, kuten maalämpöön siirtymisen turvaamiseen”, toteaa Kansantalojen Liiton toiminnanjohtaja Kati Tyystjärvi.

Jos taloja ei tueta, on todennäköistä, että useita taloja suljetaan, osa joutuu kokonaan luopumaan talostaan, lämmittämättömiä mahdollisesti valtionavullakin korjattuja seurantaloja rapistuu, ja lisäksi tärkeitä korjauksia viivästyy, jolloin syntyy suurempia vaurioita. On vaarana, että matalan kynnyksen kokoontumis- ja harrastustiloja poistuu käytöstä, yhteisö passivoituu, mikä heijastuu alueen kulttuuritarjontaan, yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen sekä arvokasta rakennusperintöä voidaan menettää.

”Suomen Nuorisoseuroissa tehtiin energiakysely jäsenseuroille syys-lokakuun vaihteessa ja vastauksia tuli viikon aikana 145 eri puolilta Suomea. Kyselyn mukaan jopa 83 prosenttia vastaajista on erittäin huolissaan energian hinnannoususta nuorisoseurantalon osalta. Yli puolet vastaajista harkitsee talon laittamista kokonaan kylmäksi energian hinnannousun takia. Jopa 83 prosenttia vastaajista kertoo joutuvansa taloudellisiin vaikeuksiin, ellei saa taloudellista tukea tilanteeseensa. Tilanne on äärimmäisen vakava niin nuorisoseuroissa tapahtuvan harrastustoiminnan kuin vapaaehtoistyön näkökulmasta”, kertoo Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeri Annina Laaksonen.

“Suomen noin 2000 kylätaloa tarjoavat toimintaa, turvaa ja kohtaamisen paikkoja maaseudun asukkaille. Kalliit sähkölaskut kurittavat kyläyhdistysten taloutta. Tilanne on vakava. Moni kylätalo joudutaan lyömään kylmäksi tai myymään pois talvella. Silloin juhla- ja kokouspaikan lisäksi muksujen ja mummojen harrasteryhmät menetetään maaseudulla. Leader-ryhmien resurssijaossa on tauko, kun EU-ohjelmakauden vaihdos iskee myös tähän vaikeaan kohtaan. Siksi valtion tulisi tukea yhdistyksiä energiakriisin yli”, perustelee Suomen Kylien toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto.

Yhteisölliset talot ovat tärkeitä kokoontumispaikkoja

Seurantalot, työväentalot ja kylätalot ovat kaikille avoimia kokoontumis-, harrastus- ja juhlatiloja. Nämä tilat ovat kansalaisyhteiskunnan infrastruktuuria ja monilla seuduilla ainoita kokoontumispaikkoja. Niiden korjauksiin on myönnetty valtionavustuksia vuodesta 1978 alkaen. Suomen Kotiseutuliitto on huolehtinut avustusten jakamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta kokonaan vuodesta 2004 lähtien. Kotiseutuliitto on käsitellyt hakemukset vuodesta 1991 lähtien, ja seurantalojen korjaamiseen liittyvää neuvontaa on annettu jo vuodesta 1985.

Seurantalojen korjausavustusten jakamisen asiantuntijaelimenä toimii Seurantaloasiain neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa ovat mukana mm. taloja omistavien yhteisöjen keskusjärjestöt, joita on yhteensä 12. Kotiseutuliitolla ja keskusjärjestöillä on pitkän linjan asiantuntemus seurantaloista ja niistä huolehtivista yhteisöistä.

Yhteisöllisten talojen tukemista energiakriisissä esittävät:
Finlands Svenska Hembygdsförbund, Finlands Svenska Marthaförbund, Finlands Svenska Ungdomsförbund, Kansantalojen Liitto, Marttaliitto, ProAgria Keskusten Liitto ja Keskukset sekä Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ja piirikeskukset, Raittiuden ystävät, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kylät, Suomen Nuorisoseurat, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Työväentalojen Liitto

Lisätietoja:

SUOMEN KOTISEUTULIITTO
Rakennustutkija Lasse Majuri
045 162 8440 / lasse.majuri@kotiseutuliitto.fi

SUOMEN NUORISOSEURAT
Pääsihteeri Annina Laaksonen
040 726 7450 / annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi

SUOMEN KYLÄT
Toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto
040 509 1365 / aleksi.koivisto@suomenkylat.fi

KANSANTALOJEN LIITTO
Toiminnanjohtaja Kati Tyystjärvi
0409015214 / toimisto@kansantalot.fi

Kuvassa Kelhin seurantalo Sääksmäellä Valkeakoskella.