Havisevan kyläyhdistys    www.haviseva.fi

Huutijärven kyläyhdistys www.huutijarvi.webs.com

Iharinkosken kyläyhdistys www.ihari.fi/php

Ilkonmäki http://www.ilkonmaki.net/

Kangasalan Asemaseudun Omakotiyhdistys ry www.asemalainen.fi

Kangasalan Yhteiskylä    www.yhteiskyla.net

Kuohenmaa http://kuohenmaa.sivustot.fi/

Lahdenkulma  http://lahdenkulma.fi/

Raudanmaa  www.raudanmaa.com

Vatiala   www.vatiala.org

Vatialan omakotiyhdistys ry  www.vatialanomakoti.palstani.com