Ilmastohankkeen aloituskysely

Voiko hanke lähteä käyntiin ilman kartoituskyselyä? Tämä hankevetäjä miettii, että ei voi.
Hanketta tehdään Pirkanmaan maaseudun ihmisille ja on siis tärkeää tietää, millä mielin ja kokemuksin ihmiset omissa elinympäristöissään hankkeen ilmastoteeman kokevat.
Kysely itsessään on lyhyt ja sen täyttämiseen menee noin 5-10 minuuttia. Vastaaminen on anonyymia.

Alkutietokysymysten jälkeen kysely rakentuu kahdesta kysymysosiosta. Ensimmäisen osion keskiössä ovat ilmastoasiat yleisemmin ilmastouutisoinnin kautta. Seuraava osio taas keskittyy ilmastoasioihin omassa elinpiirissä ja siinä kysytään ilmastoteoista, tiedon etsimisestä ja resursseista. Jokainen osio keskittyy pääosin monivalintakysymyksiin, mutta väliin on jätetty myös tilaa tarkentaa vastauksiaan ja mahdollisesti kertoa myös lisää ja enemmän omista kokemuksistaan.

Viimeinen osio kohdistuu enemmän kylätoimijoihin ja yhdistyksiin, joilla on mahdollisuus kertoa omasta kiinnostuksestaan hanketta kohtaan ja mahdollisesti jättää jo yhteystietojaan osallistumishalukkuudesta.

Kysely on auki helmikuun loppuun asti. Kiitos jo etukäteen vastauksistanne ja kiinnostuksesta!