Kyläen energiankulutuksen hiilijalanjälki

Laskuria voi käyttää kylän energiankulutuksen päästölaskentaan. Mikäli tiedossa on kylän rakennusten rakennusvuodet sekä lämmitysmuodot, niin kylän hiilijalanjäljen voi laskea Kylän hiilijalanjälki rakennuskannan mukaan -laskurilla.

Laskuri laskee kylän energiankulutuksen hiilijalanjäljen.

Merkitse lähtötiedot:

  • Tarvittavat lähtötiedot merkitään vihreäksi maalattuihin soluihin.
  • Kylän lähtötiedot ovat saatavissa Tilastokeskuksen Paavo-tietokannasta.
  • Merkitse kaikki lähtötiedot, jotta kokonaispäästöt tulisivat mahdollisimman hyvin huomioiduksi.

Metsäkylä

477 t CO2/v

Kylän lähtötiedot
Kylän nimi
Asukkaat yhteensä:
Pientaloasunnot:
Kesämökit:
Muut rakennukset:
Rakennusten keskipinta-ala:
Lämmitysenergian keskikulutus:

Pientalojen (omakotitalojen) päälämmitysmuotojen osuuden prosentteina ( % ):

Sähkö: %
Öljy: %
Maalämpö: %
Puulämmitys (pelletti, hake jne): %
Kaukolämpö: %
Muu tai tuntematon: %

Sähkönkulutus ja sähkönkulutuksen päästöt

Sähkön kulutus:
Omakotitalojen ja maatilan päärakennus:
kWh/vuosi
Sähkönkulutus:
Muut rakennukset
kWh/vuosi
Sähkönkulutuksen päästöt yhteensä: t CO2e

Käyttöveden lämmittämiseen kuluva energia

Käyttöveden lämmittämisen energiatarpeen laskeminen: henkilömäärän mukaan:
Veden kulutus keskimäärin L/henkilö litraa
Lämpimän veden osuus kokonaisveden kulutuksesta %
Kuinka monta päivää vuodessa lasketaan veden kulutukseen päivää
Käyttöveden lämmityksen energiantarpeen laskeminen: rakennuksen pinta-alan mukaan:
Pinta-ala, yhteensä m2
Muiden rakennusten käyttöveden kulutus kWh/vuosi
Käyttöveden lämmittämiseen kuluva energia kWh / vuosi

Rakennusten päälämmitykseen ja käyttövedenkulutukseen tarvittava energia ja päästöt

Omakotitalojen päästöjen yhteenveto
Sähkö kWh t CO2e
Öljy kWh t CO2e
Maalämpö kWh t CO2e
Puulämmitys kWh t CO2e
Kaukolämpö kWh t CO2e
Yhteensä kWh t CO2e

Laskuri on kehitetty Maaseudulla asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen -diplomityön yhteydessä. Diplomityön toimeksiantajana toimi Pirkan kylät ry. Mikäli haluaa tarkempaa tietoa laskurin sisällöstä, ne ovat saatavilla seuraavan linkin alta: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/144086

Laskurien kuvitus: Sanna Huikuri.