Kylän hiilijalanjälki rakennuskannan mukaan

Laskuria voi käyttää kylän energiankulutuksen päästölaskentaan, mikäli tiedossa on kylän rakennusten rakennusvuodet sekä lämmitysmuodot.

Laskuri laskee kylän energiankulutuksen hiilijalanjäljen.

Merkitse lähtötiedot:

  • Tarvittavat lähtötiedot merkitään vihreäksi maalattuihin soluihin.
  • Kylän lähtötiedot ovat saatavissa Tilastokeskuksen Paavo-tietokannasta.
  • Merkitse kaikki lähtötiedot, jotta kokonaispäästöt tulisivat mahdollisimman hyvin huomioiduksi.

Metsäkylä

477 t CO2/v

Kylän lähtötiedot

Kylän nimi
Asukkaat yhteensä:
Kesämökkien lukumäärä:
Rakennusten keskipinta-ala:
Talouksien keskikoko
Asunnot yhteensä

Kylien rakennusten rakennusvuodet sekä lämmitysmuodot

-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019
Asunnot yhteensä Lkm %-osuus
Kaukolämpö Lukumäärä %
Pinta-ala (m2)
Kevyt tai raskas polttoöljy Lukumäärä %
Pinta-ala (m2)
Sähkö Lukumäärä %
Pinta-ala (m2)
Puu Lukumäärä %
Pinta-ala (m2)
Maalämpö Lukumäärä %
Pinta-ala (m2)
Muu tai tuntematon Lukumäärä %
Pinta-ala (m2)

Hiilidioksidi päästöt rakennusvuosittain

  Käyttöveden lämmitys -1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019
Kaukolämpö
(kg CO2)
Öljy
(kg CO2)
Sähkö
(kg CO2)
Puu
(kg CO2)
Maalämpö
(kg CO2)
Muu
(kg CO2)

Käyttöveden lämmittämiseen kuluva energia

Käyttöveden lämmittämisen energiatarpeen laskeminen: henkilömäärän mukaan:
Veden kulutus keskimäärin L/henkilö
(keskiarvo 155 litraa)
litraa / henkilö
Lämpimän veden osuus kokonaisveden kulutuksesta
(keskiarvo 40%)
%
Kuinka monta päivää vuodessa lasketaan veden kulutukseen
(keskiarvo 365 päivää)
päivää

Laskuri on kehitetty Maaseudulla asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen -diplomityön yhteydessä. Diplomityön toimeksiantajana toimi Pirkan kylät ry. Mikäli haluaa tarkempaa tietoa laskurin sisällöstä, ne ovat saatavilla seuraavan linkin alta: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/144086

Laskurien kuvitus: Sanna Huikuri.