Alla näet Pirkan Kylien uuden kukkomaskotin juoksemassa, kiekumassa, lentämässä, miettimässä ja vetämässä lonkkaa!