Kirjauutuus: Etätyö ja monipaikkaisuus Suomessa

Tietokirjailija ja Pirkan Kylien pj. Juha Kuisma ja työelämäprofessori Pekka Sauri ovat julkaisseet tulevaisuusdialogin ”Etätyö ja monipaikkaisuus Suomessa” (Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia -sarja, 2021).

Teemoiltaan hyvin ajankohtaisessa kirjassa Kuisma ja Sauri käyvät keskustelua asioista, jotka vaikuttavat vahvasti myös maaseudun ja kylien kehittymismahdollisuuksiin. Uusia näkökulmia saadaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Mikä on etätyön ja työn tekemisen tapojen tulevaisuus? Kuinka työ, sen tekeminen ja maapallon säilyminen voidaan nivoa yhteen? Kuinka lisätään ihmisten vastuullisen vapauden piiriä? Ketkä ovat tulevaisuuden etätyöläisiä? Pitäisikö yhteiskunnan tehdä jotain etätyön ja paikattomuuden edistämiseksi ja mitä se olisi?

Kirjan sähköiseen julkaisuun pääset tutustumaan tästä.

 

Suomen Kylät ry:n uudeksi puheenjohtajaksi Jari Koskinen

Suomen Kylät ry valitsi syyskokouksessaan 25.11.2021 uudeksi puheenjohtajaksi Jari Koskisen. Valtakunnalliselle järjestölle haettiin uusi puheenjohtaja, kun nykyisellä puheenjohtajalla Petri Rinteellä tuli toimivuodet täyteen.

Jari Koskinen on tehnyt uransa poliitikkona ja toiminut mm. Kuntaliiton toimitusjohtajana. Koskinen on toiminut kansanedustaja vuosina 1996–2009 sekä toimi maa- ja metsätalousministerinä Lipposen toisessa hallituksessa ja Kataisen hallituksessa. Vuosina 2009–2011 Koskinen toimi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnassa.

Koskisen luottamustehtävät Suomen Kylillä alkavat puheenjohtajan tehtäviin paneutumisella ja toimintaympäristöön tutustumisella. Hämeenlinnan Hauholla asuva Koskinen toteaa, että tällä hetkellä vapaa-aika menee muun muassa metsänhoidollisissa töissä.


Suomen Kylät ry:n uusiksi hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin kaksivuotiskaudeksi 2022-2023:

Maakunnalliset rekisteröidyt kyläyhdistykset ja rekisteröidyt kylä- ja kaupunginosayhdistykset: Tantarimäki Sami (Varsinais-Suomen Kylät ry), varajäsen Kaija Merja (Pohjois-Savon Kylät ry)

Rekisteröidyt maaseudun kehittämisyhdistykset (Leader-ryhmät): Teuri Maarit (Ykkösakseli ry), varajäsen Poikonen Pia (Varsin Hyvä ry), Vesisenaho Eliisa (Pirkan Helmi ry), varajäsen Kurunlahti Nina (Nouseva Rannikkoseutu)

Valtakunnalliset ja maakunnalliset rekisteröidyt järjestöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt: Tulikukka Pirjo (Helka ry), varajäsen Mäkinen Annukka (Kuntaliitto)

Ruotsinkieliset jäsenyhteisöt: Högbacka Mathias (Aktion Österbotten rf), varajäsen Österman Peter (SLF)

Lisäksi Anne Vänttisen ja Elina Itäniemen tilalle valittiin kaudeksi 2022 Pyykkö Hannele (Vaara-Karjalan Leader), varajäsen Vänttinen Anne (Rajupusu Leader ry).

Suomen Kylät ry:n uusi puheenjohtaja Jari Koskinen (vas.) ja väistyvä puheenjohtaja Petri Rinne.

 

Pirkan Kylät hakee ilmastohankkeen vetäjää!

Pirkan Kylät ry on saanut Pirkanmaan Ely-keskukselta rahoituspäätöksen kaksivuotiseen Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto -hankkeeseen. Haemme aktiivista, tehtäväkentän ja Pirkanmaan tuntevaa HANKEVETÄJÄÄ / ASIANTUNTIJAA 24 kk määräaikaiseen työsuhteeseen.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa ympäristöalan tutkintoa (ylempi korkeakoulututkinto), plussana perehtyneisyys ilmastoasioihin. Myös opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat huomioidaan. Tehtävä sopii henkilölle, joka on hakeutumassa ilmastokysymyksiin paneutuvalle työuralle. Yhteydet yliopistomaailmaan ovat eduksi.

Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, maaseudulla asumisen ja kulttuurin tuntemusta, valmiutta ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn sekä mahdollisuutta oman auton käyttöön. Pirkan Kylät ry:n toimisto sijaitsee Sastamalassa, mutta hankevetäjän työpisteestä voidaan sopia erikseen. Työtä voi tehdä pääosin etätyönä.

Hankkeen kautta tuotetaan nimenomaan Pirkanmaan maaseutuun ja erilaiseen maaseutuasumiseen kohdennettua ilmastotietoa (mm. hiilitaseet ja niiden laskentaoletukset), kootaan maakunnan maaseututoimijoista koostuva ilmastoviisas kyläverkosto sekä tuotetaan ilmastouutisia.

Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto -hankkeen hankesuunnitelman pääsee katsomaan TÄSTÄ. Lisätietoja hankkeesta antaa Pirkan Kylät ry:n pj. Juha Kuisma, p. 045 8847884.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluettelon ja palkkatoiveen kera sähköpostitse 15.12.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: info@pirkankylat.fi

Pirkan Kylät mukaan Kestävän kehityksen viikko -verkostohankkeeseen

Pirkan Kylät ry on valittu mukaan Kestävän kehityksen viikko -verkostohankkeeseen, joka tuo maaseutupolitiikan käytännön tasolle. Hankkeen myötä halutaan tuoda esille maaseudun mahdollisuudet ja uudet innovaatiot kestävään elämäntapaan. Verkostohanke toimii työkaluna maaseudun edelläkävijöiden esille tuomiseen, ja lisäksi sen tarkoitus on innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta varten.

Käytännön tekoja tuodaan esille kestävän kehityksen viikko -konseptin avulla. Pohjanmaalla perustettu vuosittainen kestävään kehitykseen keskittynyt tapahtumaviikko on laajasti osallistanut eri alojen ja sektoreiden toimijoita. 

Suomen Kylät ry toimii projektin yhteistyökumppanina ja tuo toimintaan laajan verkoston maaseudun toimijoita ympäri maata. Kuusi maakunnallista kyläyhdistystä on valittu mukaan toteuttamaan kestävän kehityksen viikkoja työkaluna tuoda esille maaseudulla tehtyjä toimenpiteitä ja käytännön tekoja, sekä vahvistamaan maaseudun toimijoita osana kestävää siirtymää. Osallisuus ja yhteisöllisyys on tärkeää ja osa kestävän kehityksen viikon perusajatusta.   

Kestävän kehityksen viikkoja nähdään vuosina 2022-2023 Pohjanmaan lisäksi, Kainuussa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Verkostohanketta toteuttavat Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF, Ruotsinkielisten maaseutukeskusten keskusjärjestö), Suomen Kylät ry ja Åbo Akademi.

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä – verkosto toimii maaseutupolitiikan neuvosto, MANEn, alaisuudessa ja vastaa teemansa puitteessa maaseutupolitiikan kehittämisestä ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman edistämisestä. Maaseutupolitiikan verkostojen toimintaa rahoitetaan maaseutupolitiikan neuvoston käytettävissä olevista maaseudun valtakunnallisista tutkimus- ja kehittämisvaroista.

Kestävän kehityksen tuloksia on jo nähtävillä Myllyniemen lavalla Virtain Vaskivedellä.

 

 

 

Maaseudun kestävät elämäntavat -webinaari ma 29.11.

Maanantaina 29.11.2021 klo 17.00-18.30 on mahdollisuus keskustella kestävistä elämäntavoista!

Tilaisuudessa elämäntapojemme hiilivaikutusten tunnistamiseen johdattelee kiertotalouden asiantuntija ja maaseudun asukas Katja Tanski Ekokumppaneilta.

Tilaisuus on kaikille kiinnostuneille avoin, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

>> Hyppää mukaan tästä!

Webinaarin järjestävät yhteistyössä Pirkan Helmen Uutta virtaa paikallistoimintaan-hanke, Kantrin CIRCLE-hanke, EUROPE DIRECT Häme & Pirkanmaa ja Ekokumppanit.