Suomen Kylät ry:n uudeksi puheenjohtajaksi Jari Koskinen

Suomen Kylät ry valitsi syyskokouksessaan 25.11.2021 uudeksi puheenjohtajaksi Jari Koskisen. Valtakunnalliselle järjestölle haettiin uusi puheenjohtaja, kun nykyisellä puheenjohtajalla Petri Rinteellä tuli toimivuodet täyteen.

Jari Koskinen on tehnyt uransa poliitikkona ja toiminut mm. Kuntaliiton toimitusjohtajana. Koskinen on toiminut kansanedustaja vuosina 1996–2009 sekä toimi maa- ja metsätalousministerinä Lipposen toisessa hallituksessa ja Kataisen hallituksessa. Vuosina 2009–2011 Koskinen toimi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnassa.

Koskisen luottamustehtävät Suomen Kylillä alkavat puheenjohtajan tehtäviin paneutumisella ja toimintaympäristöön tutustumisella. Hämeenlinnan Hauholla asuva Koskinen toteaa, että tällä hetkellä vapaa-aika menee muun muassa metsänhoidollisissa töissä.


Suomen Kylät ry:n uusiksi hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin kaksivuotiskaudeksi 2022-2023:

Maakunnalliset rekisteröidyt kyläyhdistykset ja rekisteröidyt kylä- ja kaupunginosayhdistykset: Tantarimäki Sami (Varsinais-Suomen Kylät ry), varajäsen Kaija Merja (Pohjois-Savon Kylät ry)

Rekisteröidyt maaseudun kehittämisyhdistykset (Leader-ryhmät): Teuri Maarit (Ykkösakseli ry), varajäsen Poikonen Pia (Varsin Hyvä ry), Vesisenaho Eliisa (Pirkan Helmi ry), varajäsen Kurunlahti Nina (Nouseva Rannikkoseutu)

Valtakunnalliset ja maakunnalliset rekisteröidyt järjestöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt: Tulikukka Pirjo (Helka ry), varajäsen Mäkinen Annukka (Kuntaliitto)

Ruotsinkieliset jäsenyhteisöt: Högbacka Mathias (Aktion Österbotten rf), varajäsen Österman Peter (SLF)

Lisäksi Anne Vänttisen ja Elina Itäniemen tilalle valittiin kaudeksi 2022 Pyykkö Hannele (Vaara-Karjalan Leader), varajäsen Vänttinen Anne (Rajupusu Leader ry).

Suomen Kylät ry:n uusi puheenjohtaja Jari Koskinen (vas.) ja väistyvä puheenjohtaja Petri Rinne.

 

Pirkan Kylät hakee ilmastohankkeen vetäjää!

Pirkan Kylät ry on saanut Pirkanmaan Ely-keskukselta rahoituspäätöksen kaksivuotiseen Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto -hankkeeseen. Haemme aktiivista, tehtäväkentän ja Pirkanmaan tuntevaa HANKEVETÄJÄÄ / ASIANTUNTIJAA 24 kk määräaikaiseen työsuhteeseen.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa ympäristöalan tutkintoa (ylempi korkeakoulututkinto), plussana perehtyneisyys ilmastoasioihin. Myös opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat huomioidaan. Tehtävä sopii henkilölle, joka on hakeutumassa ilmastokysymyksiin paneutuvalle työuralle. Yhteydet yliopistomaailmaan ovat eduksi.

Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, maaseudulla asumisen ja kulttuurin tuntemusta, valmiutta ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn sekä mahdollisuutta oman auton käyttöön. Pirkan Kylät ry:n toimisto sijaitsee Sastamalassa, mutta hankevetäjän työpisteestä voidaan sopia erikseen. Työtä voi tehdä pääosin etätyönä.

Hankkeen kautta tuotetaan nimenomaan Pirkanmaan maaseutuun ja erilaiseen maaseutuasumiseen kohdennettua ilmastotietoa (mm. hiilitaseet ja niiden laskentaoletukset), kootaan maakunnan maaseututoimijoista koostuva ilmastoviisas kyläverkosto sekä tuotetaan ilmastouutisia.

Pirkanmaan ilmastoviisas kyläverkosto -hankkeen hankesuunnitelman pääsee katsomaan TÄSTÄ. Lisätietoja hankkeesta antaa Pirkan Kylät ry:n pj. Juha Kuisma, p. 045 8847884.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluettelon ja palkkatoiveen kera sähköpostitse 15.12.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: info@pirkankylat.fi

Pirkan Kylät mukaan Kestävän kehityksen viikko -verkostohankkeeseen

Pirkan Kylät ry on valittu mukaan Kestävän kehityksen viikko -verkostohankkeeseen, joka tuo maaseutupolitiikan käytännön tasolle. Hankkeen myötä halutaan tuoda esille maaseudun mahdollisuudet ja uudet innovaatiot kestävään elämäntapaan. Verkostohanke toimii työkaluna maaseudun edelläkävijöiden esille tuomiseen, ja lisäksi sen tarkoitus on innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta varten.

Käytännön tekoja tuodaan esille kestävän kehityksen viikko -konseptin avulla. Pohjanmaalla perustettu vuosittainen kestävään kehitykseen keskittynyt tapahtumaviikko on laajasti osallistanut eri alojen ja sektoreiden toimijoita. 

Suomen Kylät ry toimii projektin yhteistyökumppanina ja tuo toimintaan laajan verkoston maaseudun toimijoita ympäri maata. Kuusi maakunnallista kyläyhdistystä on valittu mukaan toteuttamaan kestävän kehityksen viikkoja työkaluna tuoda esille maaseudulla tehtyjä toimenpiteitä ja käytännön tekoja, sekä vahvistamaan maaseudun toimijoita osana kestävää siirtymää. Osallisuus ja yhteisöllisyys on tärkeää ja osa kestävän kehityksen viikon perusajatusta.   

Kestävän kehityksen viikkoja nähdään vuosina 2022-2023 Pohjanmaan lisäksi, Kainuussa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Verkostohanketta toteuttavat Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF, Ruotsinkielisten maaseutukeskusten keskusjärjestö), Suomen Kylät ry ja Åbo Akademi.

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä – verkosto toimii maaseutupolitiikan neuvosto, MANEn, alaisuudessa ja vastaa teemansa puitteessa maaseutupolitiikan kehittämisestä ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman edistämisestä. Maaseutupolitiikan verkostojen toimintaa rahoitetaan maaseutupolitiikan neuvoston käytettävissä olevista maaseudun valtakunnallisista tutkimus- ja kehittämisvaroista.

Kestävän kehityksen tuloksia on jo nähtävillä Myllyniemen lavalla Virtain Vaskivedellä.

 

 

 

Maaseudun kestävät elämäntavat -webinaari ma 29.11.

Maanantaina 29.11.2021 klo 17.00-18.30 on mahdollisuus keskustella kestävistä elämäntavoista!

Tilaisuudessa elämäntapojemme hiilivaikutusten tunnistamiseen johdattelee kiertotalouden asiantuntija ja maaseudun asukas Katja Tanski Ekokumppaneilta.

Tilaisuus on kaikille kiinnostuneille avoin, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

>> Hyppää mukaan tästä!

Webinaarin järjestävät yhteistyössä Pirkan Helmen Uutta virtaa paikallistoimintaan-hanke, Kantrin CIRCLE-hanke, EUROPE DIRECT Häme & Pirkanmaa ja Ekokumppanit.

Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtajaksi valittu vaasalainen Aleksi Koivisto

Suomen Kylät ry:n hallitus on valinnut järjestön toiminnanjohtajaksi vaasalaisen Aleksi Koiviston. Uusi työtehtävä sai runsaasti näkyvyyttä, sillä toiminnanjohtajan tehtävään oli 77 hakijaa. Suomen Kylät ry toimii 4 000 kyläyhdistyksen ja -toimikunnan, 19 maakunnallisen kyläyhdistyksen, 54 Leader-ryhmän sekä kaupunginosayhdistyksien äänenä ja tekee verkostona valtakunnallista vaikuttamistyötä paikallisuuden puolesta.

Hallituksen mukaan Koiviston todettiin olevan seuraava askel, tulevaisuuden johtaja, joka pystyy tuomaan Suomen Kylät ry:lle tuoretta näkökulmaa sekä jatkamaan viime vuosien hyvää kehitystä uudelle tasolle. Hänen maaseutupolitiikan tuntemuksensa ja asiantuntijuus aluekehittämisestä ovat vahvoja. Koivistolla on laajat verkostot ja hän on kiertänyt aktiivisesti kenttää. Myös Koiviston näkemys järjestön rahoituksen hankinnasta vakuutti. Esiin nousivat myös Koiviston dynaamisuus, karismaattisuus ja esiintymistaidot.

Pohjalaisella Koivistolla on juuret Ähtärissä ja koti Vaasassa. Hän on 27-vuotias hallintotieteiden maisteri Vaasan yliopistosta, vaasalainen kaupunginvaltuutettu ja siirtyy toiminnanjohtajaksi Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n palveluksesta. Koivisto aloittaa toiminnanjohtajana 14.12.2021.

Koivisto kertoo olevansa luottamuksesta nöyrä ja tehtävästä innoissaan. Hänen tavoitteena on, että kylätoiminnasta kiinnostuu uusia ihmisiä, saamme nuoria mukaan toimintaan ja että Leader-toimintaa arvostetaan jatkossakin. Koivisto alleviivaa, että porukalla tehdään hommia sen eteen, että Suomessa vielä 2030-luvulla muksut pääsevät kyläkouluihin ja meillä voi asua hiekkatien päässä. Osallisuuden uusia malleja ja kansainvälisyyttä tullaan viemään voimalla kyliin ja kortteleihin. Toiminnan on oltava yhteisöllistä ja ylisukupolvista.

Koivisto sijoittuu Suomen Kylien uuteen toiminnanjohtajan työtehtävään, jossa yhdistetään 2022 eläköityvän kehittämisjohtajan ja puheenjohtajan tehtäviä. Toiminnanjohtaja toimii valtakunnallisen järjestön operatiivisena johtajana ja henkilöstön esihenkilönä. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, talouden ja toiminnan suunnittelu ja järjestöllinen kehittäminen löytyvät toiminnanjohtajan työpöydältä. Koivisto on työskennellyt aiemmin projektipäällikön tehtävissä konsultointi- ja järjestökentällä ja toiminut hallituksissa nuoriso- ja ihmisoikeusjärjestöissä.

Uudella toiminnanjohtajalla on halu kasvaa järjestöjohtajaksi, jonka johdolla teemme Suomen Kylistä yhdessä entistäkin vaikuttavamman ja tunnetumman eduntekijän. Lakihankkeiden, kokeilujen ja budjettiresurssien kautta tehdään tekoja maaseudun ja paikallisen kehittämisen puolesta. Koiviston mukaan on tunnettava avainvaikuttajat ja kyettävä rakentavaan yhteistyöhön yli puolue- ja kielirajojen.

Koivisto on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Kuva: Suomen Kylät ry.