Haikan omakotiyhdistys ry www.haikanomakotiyhdistys.fi/

Toivion omakotiyhdistys ry http://toivio.info/

Pro Sorkkalan seutu ry     sorkkala.net

Sankilan kyläyhdistys ry www.sankilankyla.fi

Pirkkalankylän kyläyhdistys ry www.pirkkalankylankylayhdistys.fi