Pirkanmaan kylätoimintaohjelma 2014 – 2020

kylatoimintaohjelma2014-20

Kylätoiminta muotoutuu sen mukaan, mitä kylän asukkaat kokevat yhteiseksi tärkeäksi tekemiseksi. Tähän kylätoimintaohjelmaan ovat kylätoiminnan keskeisiksi kehittämiskohteiksi muodostuneet kolme eri teemaa, jotka ovat maaseutuasuminen, yhteistyöstä ja yhteisöllisyydestä voimaa sekä arjen sujuvuus ja turvallinen arki. Näiden teemojen alla on koottuna konkreettisia kehittämistoimenpiteitä, joita Pirkan Kylät edistää omalla toiminnallaan kuluvien seitsemän vuoden aikana. Samalla haastamme kaikki kylä- ja asukasyhdistykset mukaan yhteiseen työhön. Kylätoimintaa ei kuitenkaan ylhäältä päin ohjailla, yhdistykset toimivat juuri niin kuin ne haluavat. Siitä muodostuu aito yhteisöllisyys. Apua ja ideoita toimintaan on kuitenkin saatavilla, tämä on yksi niistä.

Kyläpäällikön perehdyttämisopas

 

Yhtälö – Yhdistyksen talous- ja verotusopas

Opas neuvoo pienen yhdistyksen arkisissa talous- ja veroasioissa.

 

Kylätalot käyttöön -opas

Oppaassa on yksien kansien välissä paljon oleellista tietoa muun muassa siitä, mitä pitää ottaa huomioon, kun kylätaloja vuokraa ulkopuolisille, miten talousasioita hoitaa ja mitä turvallisuus-seikkoja tulee ottaa huomioon. Opas sisältää myös ohjeita kylätalon vuokraamista varten sekä mallin kylätalon vuokrasopimuksesta. Lisäksi oppaassa on vinkkejä kestävään kehitykseen ja ideoita siihen, kenelle taloa kannattaa markkinoida ja mitä toimintaa siellä voisi järjestää.

 

(Kylä) Yhdistyksen perustaminen

Aatteellinen yhdistys voi toimia rekisteröitynä tai rekisteröimättömänä. Rekisteröidyt yhdistykset ovat oikeustoimikelpoisia. Ne voivat omistaa omaisuutta, tehdä sopimuksia, laatia tarvittaessa erilaisia anomuksia ja hakemuksia sekä hakea toteuttaa hankkeita. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista

Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeustoimikelpoinen, se ei voi hankkia nimiinsä omaisuutta eikä voi olla toisen yhdistyksen jäsenenä. Sen perustaminen ja toiminta on vapaamuotoista eikä hallitus voi toimia yhdistyksen puolesta sen muita jäseniä sitovasti. Rekisteröimättömän yhdistyksen toiminnasta vastuun kantavat ne henkilöt, jotka ovat osallistuneet vastuun aiheuttavaan toimintaan.

Lisätietoja yhdistyksen perustamisesta, rekisteröinnistä ja muutoksista löydät patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta www.prh.fi

Kun lähdetään perustamaan kyläyhdistystä tai rekisteröimään kylätoimikuntaa kyläyhdistykseksi, ensimmäisenä toimenpiteenä on sääntöjen laatiminen.Valtakunnallinen kylien kattojärjestö Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) on hyväksyttänyt kyläyhdistyksen mallisäännöt Patentti- ja Rekisterihallituksella. Ne löydät täältä Säännöt ovat voimassa 27.1.2017 asti.

Kun kyläyhdistyksen sääntöjä ryhdytään mallisääntöjen perusteella muokkaamaan, niin PRH:n yhdistyksen perusilmoituslomakkeen 3. sivulla kysytään ennakkotarkastuksesta annetun päätöksen päivämäärää, joka on 27.1.2015 ja hyväksyttäjä Suomen Kylätoiminta ry.

Pykälät, joita on muutettu ennakkotarkastuksen jälkeen, on ilmoitettava eli 1§ ja 2§, siis yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue sekä 6§ eli hallituksen koko, 9§ ja 11§ eli yhden tai kahden vuosikokouksen malli. Jos muutatte joitakin muitakin pykäliä, niin muistakaa merkitä nekin perusilmoituslomakkeeseen 3. sivulle. Tällöin rekisteröinnin pitäisi onnistua sujuvasti.

Lähde: www.prh.fi /Patentti- ja Rekisterihallitus) ja www.kylatoiminta.fi (Suomen Kylätoiminta ry)

Lisää hyödyllistä tietoa löydät Kyläkapula-lehdistä, jotka ovat luettavissa myös sähköisessä muodossa!

Kun säännöt on laadittu, kootaan kokoon kyläläiset yleiseen kyläkokoukseen. Kokouksen asialistalla ovat uuden kyläyhdistyksen sääntöjen hyväksyminen ja yhdistyksen perustaminen. Yhdistys perustetaan perustamiskirjalla, johon tarvitaan vähintään kolmen 15-vuotta täyttäneen luonnollisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön edustajan allekirjoitukset.

Yhdistyksen rekisteröinnin (myös esim. sääntömuutoksen tai osoitteenmuutoksen) voi tehdä sähköisesti patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla. Tunnistus tapahtuu pankkitunnusten kautta.

Rekisteröinnin voi hoitaa myös postitse. Yhdistyksen rekisteröimiseen tarvittavat asiakirjat:

 • Perusilmoituslomakkeet kolmena kappaleena. Perusilmoitus
 • Perustamiskirja kolmena kappaleena, joista ainakin yksi alkuperäisenä. Malli perustamiskirjasta.

Rekisteröidyn yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme 15-vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä, oikeuskelpoista yhteisöä tai perustajina voi olla molempia, yhdistyksen perustajat voivat olla ulkomaalaisia, perustamiskirjan allekirjoittajien tulee olla yhdistyksen äänioikeutettuja jäseniä; henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä.

 •  Yhdistyksen säännöt kolmena kappaleena

Lisätietoja Pirkanmaan kyläasiamieheltä p. 040 4849360 / Marja Vehnämaa tai sähköpostitse marja.vehnamaa(at)pirkankylat.fi

 

Vinkkejä kylien vuokrattavien juhla- ja kokoustilojen hinnoitteluun

Hinta perustuu todellisten talon kustannusten peittoamiseen

 • vesi, sähkö, lämmitys, kalusto, talonmiespalvelut, tarjoilut,

TILAVUOKRASOPIMUS:

 • Tilan vuokraajien kanssa on aina hyvä laatia kirjallinen vuokrasopimus molempien osapuolten ”turvaamiseksi”.
 • Hintaan sisältyvät asiat tulee mainita aina eritellysti (esim. pöytäliinat, siivous, astiat jne. sekä esimerkiksi tilan avainten kanssa toimiminen esim. vahtimestari ja vahtimestarinpalkkio).
 • Vuokraajalle tulee ilmoittaa puhelinnumero, josta tavoittaa henkilön joka tietää esimerkiksi tilan sähköstä ja valoista.
 • Jos kohteessa on useampia erillisiä vuokrattavia tiloja, sopimukseen on hyvä mainita mitkä tilat kuuluva ko. vuokrauksen piiriin ja mitä vuokralaisella on oikeus ilman erillistä vuokraa käyttää.
 • Kohteen avaimen luovutuksen kanssa on hyvä sopia erikseen ja antaa avain esimerkiksi vuokraajan kuittausta vastaan. Lisäksi samalla tulee sopia avaimen luovutuksen ajankohdasta takaisin vuokranantajalle.
 • Vuokralaiselle on hyvä ilmoittaa, sopiiko tiloissa käyttää vuokraajan omaa pitopalvelua vai onko tarjoilut ostettava kyläyhdistykseltä / muulta yhdistykseltä tai vuokranantajan suosittelemalta pitopalvelulta.
 • Lisäksi on hyvä mainita tilojen koristelumahdollisuudesta, sisältyykö vuokraan esimerkiksi edellinen ilta tms.
 • Sopimuksessa on hyvä mainita tupakointipaikoista sekä siitä, kuka huolehtii tilaisuuden jälkeen valojen sammuttamisesta, tilojen lukitsemisesta ja virtojen katkaisemista sekä siivouksesta tiskauksineen tilaisuuden jälkeen. Usein yleissiivouksesta vastaa vuokranantaja, mutta kohtuuttoman huonoon kuntoon jätetyistä tiloista laskutetaan erillinen siivouspalkkio vuokraajalta.
 • Vuokraaja on velvollinen maksamaan kiinteistölle vuokra-aikana aiheutuneet vauriot.
 • Lisäksi jo vuokranantaja on alv-velvollinen, alv tulee sisällyttää asiakkaalle esitettyjen vuokrien hintaan ja ilmoittaa siitä.

Hinnoittelumahdollisuuksia on myös monia, ja usein tilat hinnoitellaan eri lailla kohderyhmästä riippuen:

 • oma hintahaarukka kyläläisten omien tilaisuuksien vuokrahinnaksi
 • eri hinnat yrityksille
 • eri hinnat oman kunnan / muiden yhdistysten käyttöön sekä
 • eri hinnat tilaisuuden luonteen mukaan (kokous / juhlatilaisuus)
 • aikajako esimerkiksi alle 6 tuntia / yli 6 tuntia
 • mahdollisuus myös eri hinnoittelu viikolla / viikonloppuna järjestettävistä tilaisuuksista

Tarjoiluista:

 • esim. kyläläisten hoitamista tarjoiluista erillinen palkkion osuus kyläyhdistykselle
 • jos tilaisuuden järjestäjä hoitaa itse esim. pitopalvelun paikalle; erillinen vuokra keittiön käytöstä

Hyviä neuvoja ja esim- sopimuspohjia löydät Kylätalot käyttöön -oppaasta