Vaihtoehdot jäteveden käsittelyyn

Sivustolla esitellään jätevesijärjestelmävaihtoehdot pähkinänkuoressa. Enemmän tietoa kustakin järjestelmästä saa esimerkiksi Valtion Ympäristöhuollon nettisivuilta ja Suomen Ympäristökeskuksen Puhdistamosivuilta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että mitä tulee jätevesijärjestelmän valintaan, kylätalon tarpeet poikkeavat lähes aina tavallisen asuinkiinteistön tarpeista.

Kaikki jätevesijärjestelmän vaativat jonkin tasoista huoltoa ja tarkkailua – huoltovapaata järjestelmää ei olekaan!

 

 

Asuinkiinteistö

Kylätalo

Käyttö

 • Päivittäinen
 • Säännöllinen
 • Viikonloppuisin
 • Muuten epäsäännöllinen

Henkilömäärä

 • Kiinteä
 • esim. 4 henkilöä perheessä
 • Vaihteleva määrä ihmisiä:
 1. Jopa satoja yhden päivän aikana
 2. Ei yhtään käyttäjää päivän aikana
 3. Muutama käyttäjä päivän aikana

Huolto

Asukas, joka paikalla päivittäin

Talkoovoimin

 • Vastuuhenkilö on hyvä nimetä

Tavoite

 • Pitkä huoltoväli
 • Ei vaadi päivittäistä tarkkailua

Lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla eli ns. hajajätevesiasetus 209/2011

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla eli ns. hajajätevesiasetus 209/2011